Delegation of the European Union to Norway

EU, Norge og Island utvider klimasamarbeidet

28/10/2019 - 11:34
News stories

I forrige uke ble EU, Norge og Island enige om å utvide sitt klimasamarbeid. Målet er å kutte utslipp av klimagasser med minst 40% innen 2030 sammenlignet med 1990.

Siden 2008 har Norge og Island deltatt i EUs kvotesystem (ETS) som setter et tak for utslipp som omfattes av systemet. Det nye samarbeidet gjelder for utslipp utenfor kvotesystemet, slik som utslipp fra jordbruk, transport, avfallshåndtering og bygg.

Beslutningen bekrefter EUs, Norges og Islands politiske engasjement, samt viljen til å oppfylle forpliktelsene under Paris-avtalen og EUs klimarammeverk for 2030.

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Federica Mogherini hadde dette å si om samarbeidet: "Klimakrisen kjenner ingen grenser. Derfor må Den europeiske union, sammen med våre nærmeste partnere, fortsette å lede det globale arbeidet for å motkjempe den. Bare ved å jobbe sammen kan vi leve opp til vårt ansvar om å fremme fred og stabilitet, beskytte planeten og sikre at fremtidige generasjoner ikke betaler den høyeste prisen.

Les mer

Pressemelding fra Europakommisjonen

Nettsak fra Europakommisjonen

DG Clima på Facebook

Уреднички написи: