Delegation of the European Union to Norway

Velkommen, Andreas

02/09/2019 - 11:43
News stories

Mandag 2. september inntok Andreas Bjørnbekk stillingen som ny trainee ved delegasjonen.

De neste fem månedene skal Andreas ta del i delegasjonens arbeid. Han er for tiden masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo, og har der vært styremedlem i Europeiske Studenter Oslo siden sommeren 2018. I løpet av høsten vil han bidra med politisk rapportering og kommunikasjonsarbeid, delta på en rekke EU-relaterte seminarer og foredrag, og lære mer om det viktige politiske samarbeidet mellom EU og Norge.

- Etter en rekke år med lesing og læring om EU er jeg veldig glad for endelig å kunne jobbe med dette europeiske prosjektet som står meg så nært. Jeg gleder meg til å lære mye, og jeg ser på meg selv som veldig heldig som får muligheten til å jobbe på en arbeidsplass som kombinerer lokale, nasjonale og internasjonale spørsmål.

Han mener EU er den sterkeste forkjemperen for en regelbasert internasjonal orden og en essensiell aktør på den globale scenen.

- Man kommer ikke utenom EU når man stiller de store spørsmålene, om det er klima, velferd eller demokrati. Det er jeg glad for, for EUs verdier er i all hovedsak også norske verdier.

Tags:
Уреднички написи: