Delegation of the European Union to Norway

Europa tok turen til Trondheim!

16/05/2019 - 15:16
News stories

 

Forrige uke tok delegasjonen turen til Trondheim for å delta på Europadagene og for å feire Europadagen. Uken bydde på mange interessante seminar og bedriftsbesøk, samt en flott feiring av Europadagen 9.mai på Erkebispegården.

 

Europadagen 2019

Europadagen feires hvert år 9.mai over hele Europa, til minne om at den franske utenriksministeren Robert Schuman denne dagen i 1950 presenterte forslaget om å opprette et europeisk kull- og stålfellesskap. Målet med opprettelsen var å gjøre en ny krig mellom de gamle rivalene Tyskland og Frankrike ikke bare utenkelig, men også materielt umulig. Initiativet skulle bli starten på det som vi i dag kjenner som Den europeiske union.

Europadagen er en dag for å feire alt vi har oppnådd sammen siden den gang Schuman presenterte idéen om Det europeiske kull- og stålfellesskapet i 1950 og frem til Den europeiske union vi har i dag. Vi feirer det europeiske samarbeidet, de europeiske verdiene og det fellesskapet vi har sammen.

Dette gjelder også i Norge, noe to studenter ved Europastudier på NTNU påpekte i sin tale ved vår feiring på Erkebispegården i Trondheim. Susann Viktoria Falla og Per Kristian Røkkum Berget påpekte at dette også er en feiring for Norge.

- Vi har innsett dels gjennom våre studier viktigheten av Europa slik vi kjenner det i dag, og Norges plass i det. For oss er Norge, på tross av å ikke være medlem i EU, like europeisk som de som er med i EU. Og vi deltar i den felles integreringen og samarbeidet på mange, mange måter. Så, vi burde også delta på feiringen. Vi feirer Europadagen. Vi feirer det faktum at vi kan stå her i dag, med en oppvekst i et fredfullt Europa uten krig og militær konflikt. Vi feirer at for oss, og vår generasjon, virker tanken på krig mellom europeiske stater latterlig og utenkelig, og at vi kun kjenner det fra historiebøkene.Vi feirer det faktum at så lenge Europa står samlet så vil ikke vi kjenne på den frykten. Og vi feirer at vi, den yngre generasjonen, kan ta det for gitt. Men, det betyr ikke at vi burde gjøre det. For det er mye vi tar for gitt i dag. Ikke bare de økonomiske fordelene ved EØS, men også fordelene og frihetene det gir oss. Friheten til å bo, jobbe og studere hvor hen vi ønsker i Europa. Vi feirer og anerkjenner den freden og velferden som har blitt oppnådd i Europa de siste 70 årene. Vi reflekterer over hva vi kan fortsette å oppnå sammen, og hvilke utfordringer vi skal bekjempe sammen, i tiårene som kommer.

 

Europadagene

I år valgte delegasjonen å feire Europadagen i Trondheim. Dette er første gang vi feirer Europadagen i Trønderhovedstaden, noe som er ledd i Delegasjonens målsetning om å representere EU i hele landet. I samarbeid med Trøndelags Europakontor utviklet feiringen av Europadagen seg til å bli Europadagene i Trondheim, en hel uke i Trondheim med fokus på europeisk samarbeid innenfor alt fra kultur, forskning og utdanning til handel og hav.

Uken startet med ambassadør Thierry Béchets innlegg under NTNU Ocean Week om havet som en viktig leverandør av nødvendige og verdifulle ressurser, og hva EU gjør for å sikre en bærekraftig utvikling fremover. Videre gikk turen til Planktonic AS, sammen med Sparebank1 SMN og Innovasjon Norge, for å høre mer om deres bidrag til den maritime sektoren. Planktonic AS er en innovativ bedrift som utvikler en ny type fôr for fiskeoppdrett basert på dyreplankton. Planktonic har ved flere annledninger fått støtte fra EU, ca 14 millioner kroner både i 2015 og 2019, og viste oss at deres produkt kan bli svært verdifullt for fiskeoppdrett verden over. Med deres startfôr kan man unngå høy dødelighet, lav vekst og dårlig immunforsvar for fisken. Fôret har allerede blitt tatt i bruk av noen bedrifter i Norge og de foreløbige resultatene er svært lovende.

Ambasssadøren deltok også på et frokostseminar om Erasmus+ som ga deltakerne muligheten til å lære mer om programmet og mulighetene som finnes for norske aktører. Erasmus+ er verdens største mobilitetsprogram med et budsjett på €14.7 milliarder for den nåværende perioden, og siden Norge ble med i programmet i 1992 har mer enn 30 000 norske studenter tilbragt et semester ved et annet europeisk universitet. Men programmet er åpent for mange flere enn universitetsstudenter og  totalt har mer enn 80 000 nordmenn deltatt i en eller annen form for utveksling gjennom Erasmus+.

Trøndelags Europakontor, Kulturrådet, Trondheim Kommune og Trøndelag Fylkeskommune arrangerte også til et informasjonsmøte og prosjektverksted om Kreativt Europa. Der hadde ambassadøren et innlegg hvor han snakket om hvor viktig kultur og kreativitet er, ikke bare for økonomien, men også for å skape forståelse for hverandre og andre kulturer.

Vi tok også turen innom Næringsforeningen i Trondheimsregionens internasjonale dag hvor temaet for konferansen var "Trøndersk næringsliv ut i Europa". Her snakket ambassadøren om EUs handelspolitikk i en ustabil verden, viktigheten av en regelbasert verdensorden og hvorfor Norge er en viktig partner.

Vi fikk også muligheten til å treffe flere oppstartsbedrifter hos FAKTRY og høre om deres produkter og planer fremover. Vi fikk også lære om Trondheim kommunes smartbyprosjekt +CityxChange hvor målet er å bli en foregangsby innen smarte, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.  Prosjektet  har fått €20 millioner i støtte fra EUs forskning- og innovasjonsprogram Horisont 2020, og er et samarbeid mellom flere byer (Limerick, Trondheim, Alba lulia, Písek, Sestao, Smolyan og Võru). I tillegg samarbeider de med mange store og små bedrifter, organisasjoner og universiteter rundt om i Europa.

Ambasssdøren benyttet også muligheten til å reise litt utenfor byen og lære om REMOTE, et prosjekt der TrønderEnergi og SINTEF, i samarbeid med partnere i Italia, Danmark, Belgia, Frankrike og Hellas, tester ut nye energiløsninger for å gjøre avsidesliggende steder og øyer selvforsynte med fornybar energi. Det Horisont 2020-støttede prosjekt sikter på å forsyne to gårder med elektrisitet ved hjelp av vindkraft og solenergi, samtidig som overskuddsenergien blir omgjort til hydrogen og lagret for senere bruk.

Vi takker alle samarbeidspartnere for en flott uke og en fin feiring av Europadagen i Trondheim.

 

Les mer her:

Felles kronikk av ambassadør Thierry Béchet og daglig leder ved Trøndelags Europakontor Heidi Fossland: https://www.adressa.no/meninger/kronikker/2019/05/07/Europa-kommer-til-Tr%C3%B8ndelag-18967515.ece

https://www.planktonic.no/

https://cityxchange.eu/

https://www.remote-euproject.eu/remote-project/

https://www.faktry.no/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://mid-norway.no/

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en

http://ec.europa.eu/trade/policy/

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  

Editorial Sections: