Delegation of the European Union to Norway

Utveksling for kunstnere og kreative

02/05/2019 - 10:30
News stories

Creative Europe

 

Før første gang tilbys EU også støtte for Erasmus-liknende utvekslingsopphold for kunstnere og andre i kreative yrker.

Flere studier har vist viktigheten og påvirkningen mobilitet har for den faglige utviklingen for kunstnere og profesjonelle kulturutøvere. Behovet for tiltak for å sikre en slik mobilitet har ofte blitt etterspurt av involverte aktører, og støttes sterkt av Europaparlamentet og medlemslandene og er inkludert i Den nye europeisk agenda for kultur (New European Agenda for Culture).

i-Portunus, et pilotprosjekt finansiert av Europakommisjonen, svarer på dette behovet. Det vil teste ut hvordan finansiering av utveksling for personer som jobber innen kulturelle og kreative næringer kan inkluderes i de neste Kreativt Europa-programmet.

i-Portunus gir korttids, fleksibel utveksling (15-85 dager) for kunstnere fra et land til et annet, med mål om å etablere eller forbedre samarbeid, skape nytt arbeid, øke jobbmulighetene, utvikle publikum osv. Den første søknadsutlysningen ble lagt ut 17.april.

Frem til september 2019 vil i-Portunus publisere to nye utlysninger, som skal finansiere utveksling for rundt 500 kunstnere og profesjonelle kulturutøvere i alle aldre, nasjonaliteter, utdanningsbakgrunn og erfaring. Innbyggere i landene som deltar i Kreativt Europa-programmet kan søke. For å oppnå en viss kritisk masse vil denne piloten fokusere på to sektorer: scenekunst og visuell kunst (bortsett fra audiovisuelt).

For flere detaljer, besøk www.i-portunes.eu eller ta kontakt med Eva Blaute, prosjektleder i-Portunus, på eva.blaute@goethe.de.

Editorial Sections: