Den europeiske unions delegasjon til Norge

Fra skolebenken i EU til praksis i Norge med Erasmus+

12/04/2019 - 14:03
News stories

 

EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, besøkte 11. april Den internasjonale skolen i Bergen. Der fikk han møte lærerstudenter fra Tyskland og Spania som er i praksis ved skolen gjennom EU-programmet Erasmus+.

Den internasjonale skolen i Bergen ble grunnlagt i 1975 og har elever fra barnehagealder og ut ungdomsskolen. Skolen har lærere og elever fra hele 31 forskjellige land. Den fokuserer på elevsentrert, etterspørselsbasert og interdisiplinær læring for å maksimere elevenes suksess i møte med en økende teknologisk og globalisert integrert verden.

Skolen driver også et praktikantprogram gjennom Erasmus+ som er åpent for lærerstudenter i Europa. Vi har fått snakke med Belén Ciprián Tabueña og Sabine Naubereit  og fått høre litt om deres opplevelser av oppholdet i Norge.

Hvor er dere fra og hva studerer dere?

- Jeg er fra Huesca, en liten by ikke så langt fra Pyreneene i Spania. Jeg tar en grad som fokuserer på spedbarns læring og tidlig barndomslæring  og er nå inne i mitt siste år, sier Belén.

- Jeg er fra Tyskland og jeg studerer sosialarbeid, spesiellt innenfor tidlig barndomslæring, sier Sabine.

Hvorfor valgte dere Norge og hvor lenge skal dere være her?

- Jeg valgte å dra til Norge fordi jeg hadde lyst til å lære mer om det norske utdanningssystemet, for å få muligheten til å jobbe på en internasjonal skole og for å få oppdage et nytt land. Jeg kom hit i februar og kommer til å være her i tre måneder, sier Belén.

- Jeg valgte Norge fordi jeg har hørt så mye bra om det norske utdanningssystemet, og jeg valgte skolen i Bergen på grunn av utdanningssystemet og det er et veldig godt system, men i tillegg dro jeg hit for å kunne forbedre engelskkunnskapene mine. Jeg kom til Norge i oktober og vil dra hjem om en ukes tid, sier Sabine.

Hvordan har det vært å være i Norge og hva er det beste med oppholdet så langt?

- Jeg liker veldig godt å jobbe på skolen og jeg lærer så mye. Jeg elsker muligheten til å ha utendørs undervisning! Jeg liker også veldig godt fjellene og naturen rundt Bergen. Det beste med oppholdet må være muligheten til å få bli kjent med Norge og nordmenn, men også å bli kjent med barn som kommer fra så mange forskjellige steder i verden. Mer generellt bare alle de nye erfaringene og læringen jeg får gjennom praktikantstillingen, sier Belén.

-Det har vært et veldig bra opphold. For meg har Den internasjonale skolen i Bergen vært en av de beste tingene med å være her. Både lærerne og elevene er veldig hyggelige og veldig hjelpsomme. Jeg har lært så mye og er veldig takknemmlig for at jeg fikk muligheten til å komme hit. En av de beste tingene jeg har merket her i Norge er at de fleste virker å være virkelig lykkelig, de smiler ofte og alle liker å hjelpe hverandre. Det har også vært morsomt å få oppleve alt man kan gjøre i Berge, Det er alltid noe som foregår, man kan få møte nye mennesker og lære nye ting. Jeg har virkelig likt oppholdet mitt her i Bergen! Sier Sabine.

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innenfor hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom).

Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020. Gjennom Erasmus+ vil mer enn fire millioner personer motta støtte til utdanning, opplæring, praksis eller frivillig arbeid i utlandet.  

Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. For perioden 2014-2020 er budsjettet på 14,7 milliarder euro. Programmet feiret 30 år i 2017, og hadde til da bidratt med stipend til over 9 millioner europeere. 

Les mer:

https://diku.no/ressurser-og-verktoey/erasmus

https://www.aktivungdom.eu/

Redaksjonens innhold: