Delegation of the European Union to Norway

Velkommen, Marie og Tiril

14/01/2019 - 14:42
News stories

Denne uken er både Marie Svean og Tiril Eid Barland på plass som nye studentpraktikanter ved delegasjonen. De neste seks månedene skal de blant annet arbeide med kommunikasjon, politisk rapportering og bidra til Delegasjonens daglige gjøremål. Begge gleder seg til å lære mer om forholdet mellom Norge og EU.

Marie Svean er 23 år gammel og tar en mastergrad i Europastudier ved NTNU. Hun har tidligere fullført en bachelorgrad i Europastudier med engelsk, der hun skrev bacheloroppgave om mediedekningen av ACER-debatten i Norge.

"Jeg gleder meg til å jobbe med aktuelle saker i EU og å se hvordan samarbeidet mellom Norge og EU foregår i praksis. Dette vil også være veldig relevant kunnskap å ta med videre i studiene", sier Marie.

Tiril Eid Barland er 22 år gammel og studerer samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo. Tidligere har hun vært aktiv i flere organisasjoner og i politikken, blant annet som 1. nestleder i Unge Venstre.

"Jeg er spent på å lære mer om EUs forhold til Norge, og ikke bare nordmenns forhold til EU. Også gleder jeg meg til å lære mer om EUs arbeid på konkrete områder, og ikke minst blir det gøy å være en del av et internasjonalt arbeidsmiljø", sier Tiril.

Har du lyst til å være studentpraktikant for EUs delegasjon til Norge? Neste ledige praktikantperiode er til høsten, og lyses ut her på nettsidene i løpet av våren.

Tags:
Уреднички написи: