Den europeiske unions delegasjon til Norge

Internasjonalisering i fokus på NTNU

21/11/2018 - 10:56
News stories

Departementsråd i generaldirektoratet for forskning og innovasjon (DG RTD) Signe Ratso presenterte 13. november Europakommisjonens forslag til Horisont Europa i Trondheim.

Singre Ratso presenterer Europakommisjonens forslag til Horisont Europa i Trondheim

 

Rundt 200 NTNUere og andre interesserte var samlet i byen for å delta på NTNUs internasjonaliseringskonferanse, og sentralt sto deltakelse i EU-programmene Horisont 2020/Europa og Erasmus+. 

Departementsråd Signe Ratso var blant konferansens hovedtalere og i sine to innlegg gjorde hun rede for Europakommisjonens forslag for det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon kalt Horisont Europa, samt mulighetene for å skape synergier mellom dette og EUs mobilitetsprogram Erasmus+.

Hun berømmet samtidig Norge for sin sterke deltakelse i det pågående rammeprogrammet Horisont 2020, som det nest beste assosierte landet (kun slått av Sveits), og takket Regjeringen og NTNU for innspillene til utformingen av Horisont Europa.

Ratso la også vekt på at NTNU er en viktig bidragsyter til europeisk forskning. Så langt har universitetet deltatt i 114 Horisont 2020-prosjekter og mottatt 60 millioner euro i støtte fra EU.

Hun fikk også muligheten til å besøke det EU-støttede forskningsanlegget for karbonfangst ved NTNU kalt ECCSEL ERIC og Kavliinstituttet for systemnevrovitenskap ledet av Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser.

Ved Kavliinstituttet diskuterte Ratso arbeidet med Plan S med May-Britt Moser, som skal gjøre all offentlig finansiert forskning gratis tilgjengelig, før hun fikk en omvisning på instituttet. Moser la også til at mye av hennes forskning ikke ville ha vært mulig uten støtten hun har mottatt fra EU, og da særlig gjennom "European Research Council Grants".

 

Les mer om Horisont 2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/

Les mer om Horisont Europa: https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en

Les mer om Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Les mer om ECCSEL ERIC: http://www.eccsel.org/

Redaksjonens innhold: