Den europeiske unions delegasjon til Norge

Seminar om utviklingen av miljø- og klimatiltak i landbrukspolitikken i EU og Norge

09/11/2018 - 10:58
News stories

 

Fredag 23. november 2018 inviterer Den europeiske unions delegasjon til Norge og Landbruksdirektoratet til åpent seminar i Oslo om utviklingen av miljø- og klimatiltak i landbrukspolitikken i EU og Norge.

Europakommisjonen la sommeren 2018 fram forslag til endringer i EUs felles landbrukspolitikk (Common Agricultural Policy – CAP) for 2021–2027. Blant ni overordnede mål legges det økt vekt på klima, miljø og bærekraft. Norges miljøvirkemidler innenfor landbruket har vært gjennomgått, og har nå blant annet gitt ny ordning for nasjonalt miljøprogram fra 2019.

Tid: fredag 23. november kl. 0900–1200

Sted: Landbruksdirektoratet, Stortingsgt. 28, 0161 Oslo

 

Seminaret vil bli gjennomført på engelsk.

 

Program

 

0830 - Registrering

0900 - Velkommen, ved Landbruksdirektoratet

0910 - The Common Agricultural Policy after 2020: Higher Ambition on Environmental and Climate Action

Presentasjon ved Ricard Ramon I Sumoy, nestleder for seksjon for landbrukspolitisk analyse og perspektiver i Generaldirektoratet for landbruk og distriktsutvikling (Unit for Agricultural Policy Analysis and Perspectives).

Spørsmål

 

1015 - Pause

 

1030 - Norsk jordbrukspolitikk for miljø og bærekraft

Presentasjon av Jon Magnar Haugen, seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet. Seksjon for næringsutvikling og miljøtiltak i Landbrukspolitisk avdeling.

1050 - Nytt nasjonalt miljøprogram – virkemidler for et bærekraftig jordbruk

Presentasjon av Kaja Killingland, seksjonssjef Landbruksdirektoratet. Seksjon miljø og klima.

1120 - Klimarisiko og og norsk matproduksjon

Innlegg av Arne Bardalen, spesialrådgiver Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

1140 - Spørsmål og oppsummering

1200 - Slutt

 

Det vil bli enkel servering.

Påmeldingsfrist onsdag 21. november: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/forms/eu-og-norge-klima-og-miljo-2018

Languages:
Redaksjonens innhold: