Den europeiske unions delegasjon til Norge

Delegasjonen rydder strand på Bygdøy via #EUBeachCleanup

14/09/2018 - 08:22
News stories

Torsdag 13.september var Delegasjonen på plass på Bygdøy i Oslo for å rydde en strand for plast. Strandryddingen er en del av #EUBeachCleanup, en kampanje som skal bidra til å bekjempe plastforurensning av hav og strender og øke bevisstheten rundt dette miljøproblemet.

Strandryddingen begynte med en introduksjon om mikroplast av representanter fra Hold Norge Rent, en ideell forening som jobber mot forsøpling. Senere begynte selve ryddingen, hvor delegasjonen fant overraskende mye plast i løpet av formiddagen.

-Havforurensning er en global utfordring. EU tar grep for å bekjempe plastforurensning bl.a. ved å fokusere på de ti mest brukte engangsproduktene i plast som vi oftest finner på europeiske strender og i havet. Disse produktene utgjør 70% av havforurensningen i Europa. Vi i Delegasjonen har gjort en liten innsats mot plastforurensning i dag, og vi håper at mange blir med oss i arbeidet for å stanse plastforurensning, sier ambassaderåd Wolfgang Behrendt.

EU vedtok en europeisk plaststrategi for å beskytte miljøet fra plastforurensning i januar i år. Strategien har også som mål å bidra til vekst og innovasjon, og er en del av overgangen til en mer sirkulær økonomi.

I mai foreslo Kommisjonen nye regler for bruk av de ti mest brukte engangsproduktene i plast, som bl.a. innebærer en reduksjon i bruk av engangsplast (som for eksempel plastkopper), samt forbud og bedre merking av visse plastprodukter.

 

Lørdag 15.september er årets internasjonale strandryddedag. Dagen ble startet i 1986 med mål om å rydde og dokumentere forsøpling av strender og hav. I dag er dagen en del av en global bevegelse som kjemper mot forsøpling av hav og strender.

Redaksjonens innhold: