Delegation of the European Union to Norway

Ungdommelig Sogndals-besøk for ambassadør Thierry Béchet

28/02/2018 - 15:15
News stories

20.-21. februar besøkte EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, Sogndal for å delta på den Horisont 2020-støttede MOVE-konferansen og bli bedre kjent med byens internasjonale satsning.

Gruppebilde av Move-teamet, studenter fra Høgskolen og elever fra Røde Kors United World College i Dale.

Forskere fra seks europeiske land: Norge, Luxembourg, Ungarn, Romania, Spania og Tyskland, har de siste tre årene jobbet med ungdom mellom 16-19 år som har krysset landegrenser for å jobbe, studere, arbeide frivillig eller få arbeidstrening. Forskerne deltar i det Horisont 2020-støttede MOVE-prosjektet som undersøker hvordan mobilitet kan være viktig både for sosioøkonomisk og personlig utvikling.

Under konferansen i Sogndal presenterte forskerne noen av de foreløpige funnene, mens ambassadør Thierry Béchet brukte anledningen til å snakke om hvordan EU gjør det mulig for millioner av unge europeere å få internasjonal erfaring gjennom EU-programmet Erasmus+.

Ambassadøren fikk også muligheten til å delta på en workshop om ungdomsmobilitet med sosiologistudenter fra høgskolen og elever fra Røde Kors United World College i Dale.

Det ble også tid til et besøk på forskningsinstituttet Vestlandsforskning som informerte ambassadøren om deres arbeid med EU-prosjekter fra begynnelsen av 1990-tallet og frem til i dag, og hvilken innvirkning dette har hatt for forskning, innovasjon og arbeidsplasser i regionen.  

Ambassadøren fikk også et innblikk i utviklingen av Sogndal kommune og den pågående kommunereformen i Sogn og Fjordande da han møtte ordfører Jarle Aarvoll.

 

Les mer om MOVE-prosjektet her

Editorial Sections:

Author