Den europeiske unions delegasjon til Norge

Vellykket kommissærbesøk

07/02/2018 - 16:14
News stories

EUs kommissær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis var i Norge 1. – 2. februar. Formålet med turen var å styrke de norske bilaterale forholdene, samt lære mer om hva Norge gjør i arbeidet med trygghet innenfor helse og mat.

Foto: Landbruks- og matdepartement

Kommissæren hadde først et bilateralt møte med helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Sammen med Minister Høie og Statssekretær Kleppen Sættem besøkte han området på Akershus festning hvor det norske innsatsteamet – Emergency Medical Team- trente til sertifisering. Innsatsteamet er en del av EUs krisemekanisme og er det første til å bli sertifisert av WHO og som kan gjøres tilgjengelig under det såkalte "European Medical Corps". Når Ebola krisen var på sitt høyeste, ble mangel på trente medisinsk team som var klare til å rykke ut synlig. Som svar på dette, etablerte EU et " European Medical Corps". Gjennom dette korpset, kan medisinske team raskt rykke ut ved internasjonale eller nasjonale kriser. 

Under sitt opphold i Norge hadde Kommissæren også en dialog med norske deltagere i europeiske referansenettverk om deres erfaringer og utfordringer. Disse europeiske referansenettverkene er virtuelle nettverk som binder sammen helsepersonell over Europa. Formålet er å legge til rette for diskusjoner og kunnskapsdeling om komplekse eller sjeldne sykdommer som krever høyt spesialisert behandling.

Andriukaitis møtte også landbruksminister Jon Georg Dale, hvor temaet var den norske bekjempelsen av skrantesyke hos reinsdyr.

Redaksjonens innhold: