Delegation of the European Union to Norway

Stor EU-interesse i Trondheim

24/01/2018 - 14:55
News stories

EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, besøkte 18.-19. januar Trondheim for å holde en gjesteforelesning for studenter ved NTNU og lære mer om regionens arbeid med Europa.

Béchet diskuterer med ivrige studenter ved NTNU

Første stopp på programmet var NTNU Europastudier og et møte med ansatte og studentenes representanter. Der fikk ambassadøren lære mer om utformingen av både bachelor- og masterprogrammet, samt studiets samarbeid med EU-relevante organisasjoner og institusjoner.

Béchet fikk deretter muligheten til å møte mange av programmets studenter da han holdt en gjesteforelesning om EU som et fredsprosjekt og aktuelle problemstillinger i Europa. I den påfølgende spørsmålsrunden viste studentene stort engasjement og diskuterte livlig.

Neste stopp på programmet var Sintef Energy Lab og møter med representanter fra flere av Sintefs institutter. Sintef er den aktøren i Norge som deltar i flest Horisont 2020 prosjekter, og ambassadøren fikk et innblikk i hvordan de jobber for å hevde seg i programmet. I tillegg fikk Béchet en omvising i Sintef Energy Lab som er et viktig redskap i utviklingen av fremtidens kraftsystemer.

Energi sto også på agendaen da ambassadøren besøkte Enova for å diskutere deres arbeid med energieffektivisering i Norge.

I løpet av Trondheims-besøket fikk Béchet også muligheten til å lære mer om byen, det nye Trøndelagsfylket og regionens arbeid opp mot EU gjennom møter med fylkesordfører Tore O. Sandvik, Trondheims varaordfører Ola Lund Renolen og direktør ved Midt-Norges Europakontor Vidar Segtnan.

Urednički odeljci: