Den europeiske unions delegasjon til Norge

Federica Mogherini's visit to Norway

16/06/2016 - 17:12
Photo Galleries

Redaksjonens innhold: