Den europeiske unions delegasjon til Norge

Federica Mogherini's visit to Norway

Redaksjonens innhold: