Den europeiske unions delegasjon til Norge

De europeiske kulturhovedsteder

26/10/2017 - 15:09
News stories

Kick-Off Aarhus European Capital of Culture 2017

I 1985 ble "De europeiske kulturhovedsteder" startet som et initiativ fra Den europeiske union.

Siden den gang har initiativet vokst til å bli et av de mest ambisiøse kulturprosjektene i Europa og et av de mest populære blant våre borgere.

Målet er å løfte frem mangfoldet av kulturer i Europa og belyse fellestrekkene de deler -  og på den måten fremme gjensidig forståelse, interkulturell dialog, samt øke følelsen av å tilhøre et felles kulturområde. 

Å bli kåret til  europeisk kulturhovedstad kan også bidra til langsiktig sosial og økonomisk utvikling. Tittelen kan være en viktig pådriver for byfornyelse og kan være en inspirasjon for det lokale kulturlivet og kreativiteten, samt øke byens internasjonale anseelse.

I 2024 vil en by fra de følgende EFTA/EØS-landene og kandidatlandene /potensielle kandidatland for EU-medlemskap inneha denne prestisjefylte tittelen: Albania, Bosnia og Herzegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Island, Montenegro og Norge.

Konkurransen ble offisielt satt i gang 18. oktober 2017.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2017-eac-a01_en

Byene kan sende inn en søknad frem til 10. oktober 2018, men må informere Europakommisjonen innen 10. september 2018 (på e-post til EAC-ECOC@ec.europa.eu) om sin intensjon om å søke.

Spørsmål kan sendes til Europakommisjonen: (EAC-ECOC@ec.europa.eu).

Mer informasjon om "De europeiske kulturhovedsteder" kan man finne her: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.

Languages:
Redaksjonens innhold: