Den europeiske unions delegasjon til Norge

Studiebesøk fra Europakommisjonen

20/09/2017 - 14:04
News stories

18. til 20. september hadde vi gleden av å ta imot 20 tjenestemenn fra Europakommisjonen på studiebesøk til Oslo. Deltakerne hadde alle en interesse av å lære mer om norsk politikk, EUs samarbeid med Norge, samt saker knyttet til deres spesifikke fagfelt.

Embetsmenn fra Europakommisjonen på omvisning på Akershus festning

Norge er det eneste landet, sammen med Kina, som har vært vertskap for en studietur fra Europakommisjonen utenfor EU. Besøket er en del av en rekke tiltak for å øke kunnskapen om EØS-avtalen i EU-institusjonene.

Deltakerne kom fra 15 forskjellige generaldirektorater og besto av eksperter og mellomledere. De jobber alle med Norge innenfor sine respektive fagfelt og anså det som svært nyttig å kunne komme til Oslo og lære mer norske forhold. I løpet av de tre dagene gruppen var i byen rakk de å få en innføring i alt fra norsk justis- og utenrikspolitikk til EØS-midlene, Arktisk, pensjonsfondet, klima og energi og den maritime sektoren.

Som en del av opplegget var det også satt av tid til bilaterale møter med sine norske motparter. Dette resulterte i omfattende møtevirksomhet med en rekke departementer, direktorater og etater, samt andre institusjoner som Forskningsrådet. Det ble også tid til å utveksle ideer, erfaringer og oppfatninger med forskere, journalister og representanter fra norske NGOer. 

Mandag var alle samlet hos EUs delegasjon til Norge for innledende samtaler med EUs ambassadør Thierry Béchet, samt delegasjonens politiske rådgivere.

Besøket gav også på muligheten til å lære mer om Oslo og Norge utenfor møterommet gjennom omvisninger på både Akershus festning, Nobels Fredssenter og stortinget.  

Besøket ble finansiert og organisert av Europakommisjonen, imens Utenriksdepartementet, i samarbeid med Delegasjonen, var ansvarlig for utformingen av programmet.

Redaksjonens innhold: