Den europeiske unions delegasjon til Norge

Norge går sammen med 57 land for å stoppe handel med varer som kan brukes til henrettelser eller tortur

New York, 19/09/2017 - 13:16, UNIQUE ID: 170919_15
Press releases

I går kveld ble Den internasjonale alliansen for torturfri handel formelt lansert, under FNs Generalforsamling i New York. Statssekretær Tone Skogen stod for Norges sammenslutning til alliansen. Alliansen er et samarbeidsprosjekt iverksatt av den Europeiske Union (EU), Argentina og Mongolia, med totalt 58 deltakende land. Siktemålet er å stoppe all handel med produkter som blir brukt til tortur eller henrettelser.   

 

Internasjonal lov forbyr i dag tortur i en hver sammenheng. Til tross for dette, omsettes det i dag torturverktøy globalt, som for eksempel stokker med metallspisser, elektrosjokkbelter, tenger, som holder fast mennesker mens de får elektrisk støt, og giftstoffer og injeksjonssystemer som brukes til å henrette mennesker.

 

"Disse produktene har ingen annen hensikt enn å påføre forferdelige smerter og drepe mennesker. Vi kan aldri tillate at de omsettes som en hvilken som helst annen vare. Jeg er svært glad for at så mange land fra hele verden har sluttet seg til felleserklæringen og blitt med i Alliansen. Ved å stå sammen viser vi at vi ikke lenger vil tolerere denne formen for handel," sier EUs handelskommissær, Cecilia Malmström.

 

58 land fra hele verden sluttet seg i går til en felles politisk erklæring, inkludert land fra hele Afrika, Nord- og Sør-Amerika, Europa og Asia. Ved å slutte seg til alliansen har landene blitt enige om fire handlingspunkter:  

 

  • Å ta nødvendige forholdsregler for å kontrollere og begrense eksporten av disse varene;
  • Å utstyre tollmyndigheter med nødvendig redskap. Alliansen vil etablere en plattform for å overvåke handelsstrømmer, utveksle opplysninger og identifisere nye produkter;
  • Å stille teknisk bistand til rådighet for å hjelpe landene med å utforme og implementere lover for å forby denne handelen;
  • Utveksling av god praksis og erfaringer for effektive kontroll- og håndhevelsessystemer.

 

Delvis på grunn av strengere lovverk i EU og andre steder, er preparater til dødelige injeksjoner blitt vanskeligere å få tak i, og dyrere å kjøpe. Men produsenter og forhandlere av disse varene forsøker å omgå slike lover, så jo flere land som forplikter seg til å forby eksport av dem, jo mer effektive blir tiltakene for å sette en stopper for handelen. Alliansen for torturfri handel er et konkret steg for å stoppe handelen med slike varer på verdensbasis og gjøre det betydelig vanskeligere å få tak i dem.

 

 For mer informasjon om Alliansen, se her: http://torturefreetrade.org

 

Liste over deltakende land og felleserklæringen:

http://eu-un.europa.eu/wp-content/uploads/2017/09/170918_Political-Declaration-Torture-Free.pdf

 

Foto fra lanseringen i New York, inkludert bilde av Statsasekretær Tone Skogen:

https://www.flickr.com/photos/154405462@N04/albums/72157689030333825

 

Bilder av torturverktøy:

https://www.flickr.com/photos/154405462@N04/albums/72157684680715672

 

Nedlastbare videoklipp fra lanseringen med alle taler: http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=2604

 

Hele videoen fra lanseringen: 

http://webtv.un.org/

 

På Twitter: @TortureFree / http://twitter.com/TortureFree

 

Spørsmål fra pressen: Info@torturefreetrade.org

 

Markus Sebastian Hole, EUs delegasjon til Norge  +47 23 11 51 79 , markus.hole@eeas.europa.eu

 

Joakim Larsson, Kabinettet til EUs kommissær for handel Cecilia Malmström

+32-498-969263, joakim.larsson@ec.europa.eu

Redaksjonens innhold: