Den europeiske unions delegasjon til Norge

Praktikantplass for studenter

06/09/2017 - 08:55
Others

EUs delegasjon til Norge tilbyr hvert år tre praktikantperioder for studenter på tre måneder.

Spennende arbeidsoppgaver

Praktikantene deltar aktivt i Delegasjonens arbeid og får en unik mulighet til å lære mer om EUs forhold til Norge, samtidig som de får et innblikk i hvordan EUs utenrikstjeneste European External Action Service opererer i Norge og verden.

Arbeidsoppgavene vil primært bestå av informasjonsarbeid i form av å skrive aktuelle nyhetssaker til Delegasjonens hjemmeside, oppdatere Facebook, Twitter og Instagram, samt bidra til Delegasjonens ukentlige nyhetsbrev EU-nytt. Erfaring med webpublisering og informasjonsarbeid/journalistikk er derfor en fordel.

I tillegg bistår praktikantene med tilrettelegging av besøk og ulike arrangementer, innhenting av informasjon, skriving av møtereferater og politisk rapportering. Søkere må ha interesse for og kjennskap til EU og de forskjellige institusjonene, samt ha svært gode norsk- og engelskkunnskaper.

 

Krav

  • Aktuelle kandidater må være i sitt 3., 4. eller 5. studieår
  • Aktuelle kandidater bør inneha statsborgerskap fra Norge, EUs medlemsland eller kandidatlandene
  • Norske kandidater må være tilknyttet et godkjent lærested hvor praktikantoppholdet er en integrert del av utdanningsløpet
  • Kandidater som kommer fra utlandet må motta finansiell støtte (stipend) fra sitt universitet eller andre offentlige støtteordninger under praktikantoppholdet
  • Kandidatene må være medlem av folketrygden i Norge eller tilsvarende ordninger som sikrer rett på helsebehandling i Norge
  • Aktuelle kandidater kan ikke ha foretatt et praktikant-/traineeopphold i noen av EUs institusjoner tidligere
  • Aktuelle kandidater må oppgi foretrukket praktikantperiode i søknaden

 

Hvordan søke

Praktikantperiodene for våren 2018 er besatt. Neste ledige praktikantperiode er fra august/september til desember 2018 og vil bli annonsert i løpet av våren 2018. Eventuelle spørsmål rettes til denise.sutton@eeas.europa.eu med delegation-norway@eeas.europa.eu i kopi.

 

Redaksjonens innhold: