Delegation of the European Union to Norway

Erasmus+, veien til Europa

15/08/2017 - 13:32
News stories

Over hele Europa gjør studenter seg klare til å starte et nytt semester ved et nytt universitet og i et nytt land. Det de fleste har til felles er at de gjør dette gjennom Erasmus+: EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram og fyller 30 år i 2017. Så langt har programmet gitt over 9 millioner europeere muligheten til å studere, jobbe frivillig, få praksis eller arbeidserfaring i et annet land. For mange ville ikke dette ha vært mulig uten den økonomiske støtten og tilretteleggingen programmet gir, og Erasmus+ har derfor spilt en viktig rolle for sosial utjevning blant unge i Europa.

 

Da Erasmus ble etablert i 1987 var Europa fortsatt delt i to, og få unge hadde muligheten til å reise utenlands for å studere. I dag har utenlandsopphold blitt normen, og de unge benytter seg av sin rett til å studere, arbeide og bosette seg i Europa til det fulle. På Erasmus møter de mennesker fra hele Europa, de må samarbeide på tvers av kulturer og de lærer nye språk og måter å løse problemer. 

 

Norsk Erasmus-rekord

Norge har tatt del i Erasmus-programmet siden 1992, og siden da har over 80 000 nordmenn reist på Erasmus. I 2016 dro hele 2248 norske høyskole- og universitetsstudenter utenlands, mens 5992 europeiske studenter valgte Norge som studiested. Dette er ny norsk Erasmus-rekord!

 

Denne økningen er mye takket være den iherdige innsatsen til institusjoner og partnere på bakken. I Norge er det Senter for Internasjonalisering av utdanning (SiU) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som er de nasjonale kontaktpunktene for Erasmus+. I tillegg arbeides det målrettet ved alt fra norske universiteter, høyskoler, barnehager, ungdoms- og videregående skoler til lokale håndverksbedrifter.

 

Mer enn høyere utdanning

Dette viser at Erasmus+ er så mye mer enn høyere utdanning, og et godt eksempel er den norske maleren Einar Nilsson fra programmet "Tid for hjem" på TV2. Høsten 1997 dro han til Venezia på Erasmus-stipend for å utvikle seg som maler og lære nye teknikker. Denne kunnskapen deler han nå med hele Norge i beste sendetid, og han har selv sagt at Erasmus-oppholdet i Venezia har gjort ham til en mer allsidig håndverker enn han ellers ville ha vært.

 

Lokal utvikling

Erasmus+ kan også spille en viktig rolle i utviklingen av lokal kompetanse og entreprenørskap. I Namsos lærte jeg om hvordan Grong videregående skole har brukt Erasmus+ til å gi elevene ved sportsfiskerlinjen muligheten til å reise til Skottland. Der fordypet de seg i hvordan skottene har lagt til rette for og utviklet laksefisketurismen i distriktene, samtidig som elevene fikk styrket sine språkferdigheter. Denne kunnskapen tar de nå med seg videre når de skal være med å utvikle laksefisket og turistindustrien i Trøndelag og andre norske lokalsamfunn.  

 

Bedre karrieremuligheter

Undersøkelser viser at personer som enten har studert eller fått arbeidserfaring i utlandet har halvparten så stor risiko for å oppleve langtidsarbeidsledighet i forhold til dem som ikke har det, og fem år etter endt utdanning er arbeidsledigheten i denne gruppen 23 % lavere. En av tre som får praksisplass gjennom Erasmus+ blir også tilbudt jobb i vertsbedriften.

 

Ambassadør Helen Campbell

Ambassador Helen Campbell

Denne kronikken ble først publisert i Nationen 1. august.

 

רובריקות: