Den europeiske unions delegasjon til Norge

Ledig stilling som Policy Assistant

Om oss

Den europeiske union (EU) utgjør et økonomisk og politisk partnerskap mellom 28 land. Den spiller en avgjørende rolle på den internasjonale arena gjennom diplomati, handel, utviklingshjelp og samarbeid med globale organisasjoner. På verdensbasis har EU over 140 diplomatiske representasjoner, kjent som EU-delegasjoner, som utfører mange av de samme oppgavene som en ambassade.

EU-delegasjonen i Norge skal representere Den europeiske union i Norge og samtidig ivareta EUs bilaterale forbindelser til Norge (inkl. implementering av EØS-avtalen og andre sentrale avtaler mellom Norge og EU). Den er ansvarlig for å utvikle samarbeidet på nøkkelområder som utenrikspolitikk, energi, miljø og klima, Arktis, handel og å følge opp Norges deltakelse i EUs programmer og etater. Delegasjonen utfører offentlig diplomati og presseaktiviteter i Norge og legger til rette for kontakt på politisk/ekspert-nivå mellom institusjoner i EU og Norge.

Vi tilbyr

1 fast heltidsstilling som Policy Assistant (lokalt ansatt, gruppe II) i seksjon for politikk, handel og informasjon. De aktuelle kandidatene vil være ansvarlige for en rekke tematiske og geografiske politikkområder innenfor rammeverket av EUs forbindelser med Norge og rapporterer til delegasjonsleder og seksjonsleder. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av:
 

 • Nøye oppfølging med jevnlig og rask rapportering av utviklingen i Norge på relevante tematiske og geografiske politikkområder
 • Nøye oppfølging og oppdatering av EUs politikk på disse områdene
 • Utvikle og ivareta kontaktnettverk (innenfor politikk, regjering, akademia, sivilsamfunn osv.)
 • Forberede taler, briefinger og presentasjoner
 • Lage utkast, følge produksjon og utgivelse av brosjyrer og andre trykksaker samt skrive artikler og pressemeldinger
 • Forberede og holde foredrag/presentasjoner om EU med målsetting om en forbedret synliggjøring av delegasjonen - og EU - på en strukturert og solid måte
 • Arrangementsansvarlig for seminarer, utstillinger
 • Tilrettelegge besøk og ivareta gjester ved delegasjonen
 • Svare på informasjonshenvendelser fra presse, allmenhet osv.
 • Ha ansvar for vedlikehold og utvikling av delegasjonens webside, ta del i produksjonen av delegasjonens ukentlige elektroniske nyhetsbrev samt fungere som back-up for delegasjonens aktivitet på sosiale media.

Delegasjonen holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo. Ukentlig arbeidstid er 37 ½ timer.

Vi kan tilby en interessant stilling med muligheter for personlig utvikling i et internasjonalt miljø.

Ansatte på delegasjonen har medlemskap i Statens pensjonskasse.

Kvalifikasjoner

 • Universitetsnivå - statsvitenskap/økonomi/jus/media-relaterte områder. EU-relaterte studier vil være et klart fortrinn
 • Meget god kjennskap til EUs institusjoner og politikk
 • Meget god kjennskap til norsk politikk og offentlig sektor
 • Meget god kjennskap til norsk næringsliv og sivilsamfunn
 • God kjennskap til web-basert publisering
 • God kjennskap til norsk media og presse
 • Stor intellektuell kapasitet med solid evne til analyse og rapportering
 • Meget gode kommunikasjonsevner med kapasitet til å etablere og opprettholde et kontaktnettverk innenfor politikk, administrasjon, akademia og kultur
 • Utmerkede språklige ferdigheter i norsk og engelsk; gjerne også fransk - med utmerket skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.

 

 • Minst 1 år relevant praksis med fokus på EU-relaterte emner
 • Kjennskap til informasjonsteknologi, og bruk av sosiale media samt produksjon av trykksaker og IT-materiell.

 

 • Evne til å jobbe selvstendig  
 • Evne til å prioritere og takle høyt arbeidspress
 • Evne til teamarbeid
 • Evne til å overholde korte tidsfrister
 • Initiativrik, kreativ og fleksibel
 • Målrettet og resultatorientert.

Slik søker du

Søknad sendes via Finn.no innen 26/02/2017 og bør inneholde et motivasjonsbrev samt en detaljert CV på engelsk.

Etter en første vurdering av søknadene vil det bli satt opp en liste over aktuelle kandidater for intervju. Kandidatene bør kunne starte så snart som mulig etter utvelgelsesfasen.

Delegasjonen kommer ikke til å gi noen supplerende opplysninger eller informere om utvelgelsesprosessen pr. telefon. Eventuelle spørsmål kan sendes til delegation-norway@eeas.europa.eu.

Languages:
Redaksjonens innhold: