Den europeiske unions delegasjon til Norge

Uttalelse fra høyrepresentant/visepresident Federica Mogherini på Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner

28/11/2016 - 14:20
News

Uttalelse fra høyrepresentant/visepresident Federica Mogherini på Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner

Hver gang vi markerer Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner anerkjenner vi et område hvor våre samfunn har feilet. Kvinner og jenter over hele verden blir rammet, om det er hjemme, i lokalsamfunnet eller på jobb. Vår europeiske union er intet unntak. Faktisk er vi vitner til en uroende trend som går på tvers av framskritt vi pleide å ta for gitt. Kvinner påføres mye smerte, og veldig ofte må de bære denne byrden alene. Men vold mot kvinner er vold mot hele samfunnet – hele samfunnet må reagere, og det må starte med menn.

Som beslutningstakere bærer vi det største ansvaret for å beskytte kvinner og øke bevisstheten. EU har satt i gang målrettede program over hele verden, blant annet gjennom EUs nye handlingsplan for likestilling 2016-2020, samt innenfor våre egne grenser. For eksempel støtter vi unge kvinner som sier nei til tvangsekteskap, og vi samarbeider med familier og lokale ledere som tar avstand fra kjønnslemlestelse av kvinner. Vi hjelper til med å spre ordet om at vold mot kvinner er et tegn på svakhet hos menn, ikke styrke.

Dette er først og fremst en kulturell kamp som involverer alle, og media spiller en veldig viktig rolle. Det kan ikke være rom for selvtilfredshet. Hvert eneste ord må velges med omhu når man snakker om kjønnsbasert vold, og det bør ikke være noe annet ord som kan beskrive gjerningsmennene enn "kriminelle". Kriminelle som tar fra jenter og kvinner deres rett til å studere, jobbe, velge en partner eller forlate ham - kriminelle som tar fra dem friheten.

 

Les uttalelsen på engelsk her

Redaksjonens innhold: