Den europeiske unions delegasjon til Norge

Europeisk IKT-politikk og Industri 4.0

26/10/2016 - 16:05
News

Tirsdag 25. oktober stod fire representanter fra Europakommisjonen på talerstolen da EUIKT16, en konferanse om europeisk IKT-politikk, gikk av stabelen i Oslo.

Digitaliseringen samfunnet gjennomgår blir ofte kalt den fjerde industrielle revolusjon eller industri 4.0. Hvordan Europa og Norge skal henge med i dette kappløpet, og EUs satsning på utvikling av det digitale indre markedet, var tema for konferansen. 

Sammen med næringsminister Mæland var Paul Timmers fra DG CONNECT en av dagens hovedtalere, etterfulgt av innlegg fra blant annet Yves Paindaveine og Stefan Lechler fra DG CONNECT, samt Kamil Kiljanski fra DG GROW.

Foredragsholderne tok for seg utfordringer og muligheter knyttet til nye teknologiske tjenester som Netflix, Whatsapp, Airbnb og Uber, samt hvordan man ser for seg å imøtekomme og konkurrere om nyskapende digital teknologi i framtiden. På samme tid ble det lagt vekt på at en av hovedutfordringene er å kunne sikre en fri flyt av data i et digitalt indre marked samtidig som man kan tilby sikkerhetstiltak mot cyberkriminalitet.

Næringsminister Monica Mæland åpnet konferansen og la særlig vekt på hvor viktig samarbeidet med EU er for at Norge skal kunne være med på den digitale utviklingen. Videre understreket ministeren at Norge ønsker å bidra aktivt til utviklingen av det digitale indre markedet.

Konferansen var arrangert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet i samarbeid med Abelia og IKT-Norge.

 

Les mer om arrangementet her

Redaksjonens innhold: