Den europeiske unions delegasjon til Norge

Kommisjonen investerer nesten €2 milliarder i den digitale omstillingen

17/11/2021 - 11:38
News stories

Kommisjonen har vedtatt tre arbeidsprogrammer i EU-programmet for et digitalt Europa (DIGITAL). Disse skisserer ulike mål og spesifikke områder som vil motta en støtte på €1. 98 milliarder.  Arbeidsprogrammene inneholder strategiske innvesteringer som vil bidra til å realisere Kommisjonens mål om å være ledende i den digitale utviklingen. Målet for DIGITAL er å styrke Europas teknologiske suverenitet og fremme digitale løsninger til fordel for innbyggere, bedrifter og offentlige virksomhet.

Investeringene i hovedprogrammet til DIGITAL omfatter følgende elementer:

  • Felles dataområder (f.eks. dataområder for fremstilling, mobilitet og finansiering) som fasiliteter sikker deling av data
  • Bygging av test- og eksperimenteringsfasiliteter for kunstig intelligens (KI), som skal fremme pålitelig kunstig intelligens
  • En kvantekommunikasjonsinfrastruktur (EuroQCI) som skal være motstandsdyktig mot cyberangrep
  • Kursing innen avansert digital teknologi
  • Etablering, drift og løpende vedlikeholdelse av digitale tjenester

 

I tillegg til hovedprogrammet har Kommisjonen også presentert arbeidsprogrammet for cybersikkerhet og arbeidsprogrammet for et nettverk av europeiske digitale innovasjonsknutepunkter. Med arbeidsprogrammet for cybersikkerhet vil det blant annet bli investert i oppbygning av avansert cybersikkerhetsutstyr og datainfrastruktur. Opprettelsen av digitale innovasjonsknutepunkter vil åpne for teknologitesting og støtter den digitale omstillingen i private og offentlige organisasjoner i hele Europa.

DIGITAL er EUs første finansieringsprogram som fokuserer på å tilgjengeliggjøre og benytte digital teknologi blant bedrifter og borgere. Programmet komplimenterer også andre EU-program, slik som Horisont Europa, EU4Health og InvestEU.  For mer informasjon, se her og her.

 

Redaksjonens innhold:

Forfatter