Den europeiske unions delegasjon til Norge

2022 er de unges år

03/11/2021 - 15:18
News stories

Europa trenger visjonen, engasjementet og deltakelsen til alle unge for å bygge en bedre fremtid, som både er grønnere, mer inkluderende og digital, skriver Europakommisjonen i sin pressemelding. Initiativet om å gjøre 2022 til de unges år, ble presentert 14. oktober og går hånd i hånd med NextGenerationEU. Formålet er å gi unge mennesker flere og bedre muligheter. 

I samarbeid med blant annet Europaparlamentet, medlemslandene, regionale og lokale myndigheter og de unge, ønsker Kommisjonen gjennom European Year of Youth å:

  • Hedre og støtte generasjonen som ofret mest under pandemien, og gi de håp og styrke i møte med fremtiden. Dette skal gjøres ved å understreke hvordan den grønne og digitale omstillingen gir nye perspektiver og muligheter.
  • Oppfordre unge, og spesielt de med færre muligheter og de fra vanskeligstilte kår, å bli aktive borgere som bidrar til positive forandringer for fremtiden.
  • Gi muligheter til de unge ved å støtte deres personlige, sosiale og profesjonelle utvikling.
  • Hente inspirasjon fra ideer og handlinger fra unge mennesker for å styrke et felles EU-prosjekt som bygger på konferansen om Europas fremtid.

Europakommisjonen vil også iverksette et nytt program under navnet ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve), implementert under Det europeiske sosialfondet pluss (ESF+).Programmet ønsker å bistå vanskeligstilte ungdom med å få en fot innenfor arbeidsmarkedet. Dette skal gjøres ved å kombinere støtte til blant annet utdanning, yrkesopplæring og praksisopphold i et annet EU-land. Målet er å forbedre unges ferdigheter, kunnskap og erfaring og gi dem mulighet til å knytte forbindelser over hele Europa. 

Det europeiske året for unge er en sentral del av Europakommisjonens arbeidsprogram for 2022. For mer informasjon om hva Det europeiske året for ungdom innebærer, klikk her.

Forfatter