Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU og USA inngår avtale om metankutt

20/10/2021 - 13:31
News stories

 

18. september kunngjorde EU og USA at de har inngått en avtale om metankutt. Initiativet innebærer en reduksjon av globale metanutslipp og vil formelt lanseres på FNs klimakonferanse (COP26) i Glasgow. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og president Joe Biden oppfordrer land til å slutte seg til avtalen. Kommisjonen vil foreslå ny lovgivning for å håndtere metanutslipp i desember.

Metankutt-avtalen innebærer et kollektivt mål om å redusere globale metanutslipp fra energi-, landbruks- og avfallssektoren med minst 30 prosent innen 2030. Reduksjon av metanutslipp er et supplement til tiltakene for å redusere karbondioksid og andre klimagasser. Avtalen regnes som den mest effektive strategien for å redusere global oppvarming på kort sikt, samt for å holde målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader innen rekkevidde. 

Dersom målet om metankutt nåes, vil den globale oppvarmingen kunne reduseres med 0,2 grader innen 2050. Argentina, Ghana, Indonesia, Irak, Italia Mexico og Storbritannia viste tidlig interesse for initiativet. Sammen med USA og EU står disse landene for over en femtedel av de globale metanutslippene. I etterkant av USA og EUs kunngjøring har ytterligere 24 land støttet avtalen.

Pressemeldingen kan leses her.

 

Forfatter