Delegation of the European Union to Norway

Виступ Голови Європейської Ради Шарля Мішеля за підсумками саміту ЄС-Україна

Brussels, 13/10/2021 - 11:03, UNIQUE ID: 211013_2
Remarks

French version is below:

Виступ Голови Європейської Ради Шарля Мішеля за підсумками саміту ЄС-Україна

Дуже дякую, пане Президенте Зеленський, за Ваш гостинний прийом.

Учора ввечері, коли я прилетів до України, то вирішив прямо з аеропорту поїхати до місця вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру. Місця, яке минулого сторіччя стало втіленням жаху, - жаху масових вбивств, чиїми жертвами стали від 150 000 до 200 000 людей, передусім жінок та дітей. Цей жах, ця трагедія, цей обов’язок і ця вимога пам’яті має бути стимулом не забувати - стимулом як для тих, хто ухвалює рішення, так і для всіх громадян. Він також має бути стимулом до усвідомлення, що засадничі цінності свободи, гідності особистості, демократії, верховенства права, мають бути в самому осерді нашої спільної роботи. Це наша спільна історія. Це той зв’язок, який має об’єднати європейську родину. Той зв’язок, який має вести нас до пришвидшення зближення між Україною та Європейським Союзом. Саме це завдання ми і ставили сьогодні, працюючи разом, маючи дуже конкретний та операційний підхід до справ. Крізь ці протокольні підписи ми зміцнюємо можливості будувати дедалі більші зв’язки поміж громадянами України та Європейського Союзу. Я маю на увазі авіаційний простір, який стає більш спільним для нас; маю на увазі співпрацю у митній сфері; можливості для наших студентів навчатися разом, зустрічатися, обмінюватися у рамках програми Erasmus та тих спільних переваг, що їх вона надає.

Нас об’єднують цінності. Саме вони дають сенс цим важливим зусиллям з впровадження реформ, націленим на забезпечення верховенства права та незалежності судової системи. Ці реформи здатні збільшити взаємну привабливість та зміцнити добробут громадян України та ЄС. Тут, дорогий Президенте Зеленський, я хочу наголосити, що ціную Ваше врядування та Ваше лідерство. Ми добре знаємо, що здійснення реформ вимагає мужності, стійкості - адже завжди є перепони та складності. Саме постійна воля може вести до вирішальних змін у поступі на шляху до реформ. Цей поступ відбувається у тісному зв’язку з Угодою про асоціацію, яка ще має показати свій повний потенціал. У цьому і полягає сенс наших зустрічей сьогодні зранку.

Два суттєві пункти: хочу наголосити на нашому рішенні зміцнити спільні дії у зв’язку з Зеленою угодою, і у зв’язку з важливою ціллю для ЄС досягти кліматичної нейтральності в горизонті 2050 року, що передбачає трансформацію економічної моделі. Це дає шанс розглянути цифрову революцію як можливість для інновацій та добробуту наших громадян. Ми поєднуємо слова з діями, адже мобілізуємо 6 мільярдів євро фінансових ресурсів для підтримки проєктів в економічній галузі.

Ми також мали можливість присвятити час обговоренню дуже важливої теми для України і для світу: питання енергетики. Це питання комплексне та засадниче; воно має вплив на купівельну здатність домогосподарств, на конкурентоздатність підприємств, на здатність розвитку. Але воно також пов’язане з геополітичними питаннями. Ми мали можливість обмінятися думками з цієї теми та підготувати бачення того, як будемо стратегічно над нею працювати. На нашу думку, навколо цього засадничого питання ще чимало роботи.

Третя річ, на якій я хочу наголосити - це питання безпеки та стабільності. Я ще раз офіційно заявляю: ви можете розраховувати на ЄС. Ми постійно та регулярно засуджуємо незаконну анексію Криму та Севастополя. Ми постійно підтверджуємо нашу солідарність з територіальною цілісністю та суверенітетом України. Ми продовжимо підтримувати всі зусилля в міжнародному та багатосторонньому контексті, аби утвердити примат верховенства права, тобто світового порядку, який заснований на правилах. У цьому і полягає сенс присутності Європейського Союзу на Кримській платформі (події, зініційованої напередодні річниці незалежності України) та підтримки Кримської платформи 27-ма державами-членами ЄС. Мобілізація заради безпеки означає також мобілізацію навколо нашої спільної роботи з відповіді на гібридні загрози та кібератаки. У цьому сенс кібер-діалогу, який ми розпочали і який буде зміцнюватися. 

Я завершу цей короткий вступ, Пане Президенте, заувагою, що ця спільна декларація фіксує конкретні та операційні рамки, в яких ми тісно співпрацюватимемо протягом наступних місяців та років. Вона фіксує той напрямок руху, який є результатом спільної волі пришвидшити зближення та зміцнити зв’язки між ЄС та Україною.

Можливо, найістотнішою річчю є відносини між нашими громадянами - громадянами ЄС та громадянами України. Ми належимо до спільної європейської родини. Кілька цифр про це говорять: 17 тисяч українських студентів дістали можливість брати участь у програмі Erasmus+: одного з символічних проєктів об’єднавчої європейської ініціативи. 50 мільйонів разів громадяни України могли здійснити поїздки до ЄС завдяки рішенням, ухваленим щодо візових питань. На 65% виросли торгівельні зв’язки між ЄС та Україною після укладання Угоди про асоціацію. Це свідчить про те, що поза офіційними зустрічами, поза дипломатичною та політичною роботою здійснюються конкретні дії, які змінюють життя, дають більше свободи, більші здатності забезпечувати верховенство права, більше добробуту. Саме в цьому сенс сполучень та зв’язків, які об’єднують Україну та ЄС.

Сторінка Саміту ЄС-Україна

***

Intervention du président Charles Michel à la suite du sommet UE-Ukraine

Merci beaucoup M. le Président Zelensky pour votre accueil.

Hier soir en arrivant en Ukraine, j’ai souhaité me rendre depuis l’aéroport sur le site de commémoration de Babi Yar. Sur ce site où le siècle passé, l’horreur a été une réalité qui a conduit au meurtre de masse : entre 150 000 et 200 000 victimes, principalement des femmes et des enfants. Cette horreur, cette tragédie, ce devoir et cette exigence de mémoire, doit être pour les décideurs et les citoyens l’occasion de ne pas oublier. Et de mesurer que les valeurs fondamentales de liberté, de dignité personnelle, de démocratie, d’Etat de droit, doivent être au cœur de noter engagement. C’est notre histoire commune. C’est cela, le lien qui doit rassembler la famille européenne. C’est cela, le lien qui doit nous amener, comme nous avons fait ce matin en travaillant ensemble, à accélérer le rapprochement Ukraine – UE. En étant concrets et opérationnels. Ce qui a été le cas. Au travers de signatures protocolaires, il y a eu un renforcement des capacités de connexion entre les citoyens ukrainiens et européens : un espace aérien qui devient plus commun, des coopérations dans le secteur de la douane, des capacités pour nos étudiants dans le cadre Erasmus de pouvoir se rencontrer, échanger, se former, dans un cadre d’avantages communs.

Ce qui nous lie, ce sont les valeurs. C’est le sens de cet important engagement pour les réformes, afin de garantir l’Etat de droit et l’indépendance de la justice. Pour faire en sorte qu’il y ait plus d’attractivité et de capacité à renforcer la prospérité au service de la population ukrainienne et européenne. Ici, cher Président Zelensky, je veux souligner l’appréciation à l’égard de votre gouvernement et de votre leadership. Nous savons bien que mettre en œuvre des réformes demande du courage, de la ténacité, qu’il y a des obstacles et des difficultés. C’est la volonté constante qui peut faire la différence pour progresser sur le chemin des réformes, en lien étroit avec l’Accord d’Association qui doit révéler d’avantage encore son plein potentiel. C’est le sens de nos rencontres ce matin.

Deux points essentiels : notre décision de renforcer nos alignements liés au Green Deal, cet objectif important pour l’UE de la neutralité climat pour l’horizon 2050 et pour la transformation du modèle économique. C’est l’occasion de considérer la révolution digitale comme une opportunité pour l’innovation et la prospérité de nos citoyens. Nous joignons la parole aux actes, puisque nous mobilisons 6 milliards de besoins financiers pour soutenir les projets dans le secteur économique.

Nous avons aussi eu l’occasion de prendre du temps pour aborder un sujet très important en Ukraine et dans le monde : la question énergétique. C’est une question complexe et essentielle, avec un impact sur le pouvoir d’achat des ménages, sur la compétitivité des entreprises et la capacité de développement, mais aussi avec des questions géopolitiques qui y sont liées. Dans la franchise, nous avons pu échanger sur ce sujet et préparer la manière dont nous allons travailler stratégiquement sur ce thème. Nous pensons qu’il y a du travail sur ce sujet essentiel.

Le troisième élément que je souhaite mettre en évidence, c’est la question de la sécurité et de la stabilité. Je le dis solennellement encore une fois: vous pouvez compter sur l’UE. De manière répétée et constante, nous condamnons l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. De manière constante, nous affirmons notre solidarité avec l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine. Nous allons continuer à soutenir tous les efforts dans le cadre international et multilatéral afin que l’on puisse faire primer l’Etat de droit, c’est-à-dire un ordre mondial fondé sur les règles. C’est le sens de la présence de l’UE et du soutien des 27 Etats membres lors de la Plateforme Crimée, évènement initié lors de la date anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine. Se mobiliser pour la sécurité, c’est se mobiliser aussi pour un agenda où on travaille semble pour faire face à des menaces hybrides et des cyberattaques. C’est le sens du cyber-dialogue qui est lancé et qui va s’amplifier.

Je conclus ces quelques mots, Monsieur le Président, en indiquant que cette déclaration commune fixe un cadre concret et opérationnel pour travailler étroitement dans les prochains mois et années. Elle fixe un cadre qui traduit la volonté commune d’accélérer le rapprochement et la connexion EU-Ukraine.

Le plus essentiel peut-être, ce sont les relations entre nos citoyens, européens et ukrainiens. Nous appartenons à la même famille européenne. Quelques chiffres illustrent cette réalité : 17.000 étudiants ukrainiens ont eu la capacité de participer au projet Erasmus +, un des projets emblématiques de cette initiative européenne qui nous rassemble. 50 millions de citoyens ukrainiens, dans le cadre des décisions prises en terme de visa, ont pu faire des déplacements vers l’UE. Et plus 65% : c’est la croissance du volume des échanges commerciaux depuis l’Accord d’Association. Cela montre que derrière les réunions officielles, derrière le travail diplomatique et politique, il y a des actions concrètes pour changer la vie, pour garantir plus de liberté, plus de capacité pour soutenir l’état de droit, plus de prospérité. C’est cela, le sens du lien et du ciment qui rassemble l’Ukraine et l’UE.

Автор