Den europeiske unions delegasjon til Norge

International Day of Peace – 21 September

21/09/2016 - 15:39
Video

Message by Federica Mogherini on the occasion of the International Day of Peace – 21 September

Redaksjonens innhold: