Den europeiske unions delegasjon til Norge

EUs digitale koronasertifikat

23/06/2021 - 11:20
News stories

Innen 1. juli vil EUs digitale koronasertifikat være tilgjengelig og klart til bruk i alle EU-medlemsland. Sertifikatet vil legge til rette for trygg, fri bevegelse av borgere i EU under pandemien.

Sertifikatet er et digitalt bevis for at en person enten:

  • har blitt vaksinert mot korona
  • har fått et negativt koronatestresultat
  • har blitt frisk etter å ha hatt korona.

Sertifikatet vil være gratis og være tilgjengelig digitalt og på papir. I tillegg vil den være på engelsk og på innehaverens eget språk. Sertifikatet vil også inneholde en QR-kode med en digital signatur for å unngå forfalskning. For å kontrollere signaturen har Kommisjonen utviklet en felles portal som skal brukes i hele EU.

Det er nasjonale myndigheter som er ansvarlige for å utstede sertifikatet. Det skal utstedes av for eksempel testsentre, helsemyndigheter eller direkte via en e-helseportal. 

For mer informasjon, les her

Forfatter