Delegation of the European Union to the Republic of Niger

JAZYKOVÁ POLITIKA ESVČ

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Evropská služba pro vnější činnost informuje o evropských vnějších politikách a opatřeních a komunikuje s občany EU a cílovými skupinami po celém světě.

Uživatelům se snažíme zpřístupnit co nejvíce informací o práci, kterou se zabýváme. Musíme však zachovávat přiměřenou rovnováhu mezi respektem k množství jazyků, jimiž se hovoří v EU a v místech, kde Unie působí, a praktickými hledisky, jako je aktuálnost, efektivita a nákladnost překladů, které jsou financovány z prostředků daňových poplatníků EU.

Některé druhy obsahu, jako jsou právní předpisy EU, závěry Rady nebo prohlášení EU, jsou k dispozici ve všech jazycích Unie. Jiný obsah je uváděn pouze v jednom jazyce nebo v kombinaci jazyků, podle dané cílové skupiny či skupin, aby se nám podařilo co nejlépe oslovit co nejširší publikum.

Jazyková politika internetových stránek ESVČ se řídí třemi kritérii:

 1. obsah zveřejňovaný ve všech 24 úředních jazycích EU, např. prohlášení jménem EU, závěry Rady a rubrika „O nás“;
 2. obsah zveřejňovaný pouze v angličtině a francouzštině, např.  prohlášení vysokého představitele / místopředsedy a tiskových mluvčích;
 3. obsah zveřejňovaný v angličtině a dalších příslušných jazycích, např. tiskové zprávy, prohlášení pro tisk, projevy a poznámky vysokého představitele / místopředsedy, příspěvky na jeho blogu a vybrané webové funkce.
   
 • Internetové stránky delegací ESVČ ve třetích zemích, vojenských a civilních misí a operací a volebních pozorovatelských misí, které jsou umístěny na internetových stránkách ESVČ, informují v angličtině a v místním jazyce (jazycích) příslušných zemí. Místní tisková prohlášení jsou obvykle v jednom z úředních jazyků EU a v místním jazyce.
   
 • ESVČ provozuje rovněž internetové stránky v ruštině.
   
 • Jazyk, v němž si uživatelé stránky prohlížejí, je uveden v horní části internetové stránky. Kliknutím na ikonu jazyka může uživatel přepnout do jiného jazyka. Jazyk, v němž je internetová stránka k dispozici, je uveden v nabídce.
 • Obsah těchto internetových stránek se stále rozšiřuje a prochází aktualizacemi. Není-li tedy překlad k dispozici, může to jednoduše znamenat, že se na něm teprve pracuje. Jakmile je překlad hotov, hned jej zveřejníme.
   
 • U internetových stránek ESVČ se bude postupně prosazovat tento přístup:
  1. nekomplikované, dlouhodobě platné informace pro širokou veřejnost budou postupně nabízeny ve všech úředních jazycích EU, a to vedle jiných příslušných jazyků podle toho, komu jsou informace určeny;
  2. v případě informativních textů v úředních jazycích EU bude možné použít strojový překlad, jestliže o tom bude uživatel náležitě informován;
  3. krátkodobé nebo velmi specializované informace budou obvykle v několika jazycích – nebo dokonce v jediném – v závislosti na cílové skupině.
 • Účty ústředí ESVČ na sociálních médiích fungují především v angličtině. Obsah, který vytváříme a který rozšiřují zastoupení EU, delegace nebo jiní partneři, se snažíme co nejvíce rozrůznit i z hlediska počtu jazykových verzí a podle cílové skupiny.
 • Delegace ESVČ uveřejňují své příspěvky na sociálních médiích v příslušných místních jazycích.
 • Žádosti o informace, jež vyřizuje kontaktní středisko Europe Direct, lze podávat v kterémkoli úředním jazyce EU. ESVČ odpovídá ve stejném jazyce.
   
 • Žádosti o přístup k dokumentům lze rovněž podávat v kterémkoli úředním jazyce EU. V zájmu účinného a rychlého vyřízení se ESVČ žadatele zpravidla dotazuje, zda mu může odpovědět anglicky nebo francouzsky. Pokud žadatel nesouhlasí, dostane odpověď ve svém jazyce. 

Veřejné konzultace ve formě internetových dotazníků, díky nimž se občané EU mohou zapojit do utváření politik EU, jsou vždy k dispozici alespoň v angličtině, francouzštině a němčině a často ve většině jazyků EU. Odpovídat na ně lidé mohou v kterémkoli úředním jazyce EU. Konzultace ESVČ se zúčastněnými stranami zaměřené na externí publikum jsou k dispozici v příslušných jazycích.

Editorial Sections:

Author