Delegation of the European Union to Nepal

FJALA E HAPJES NGA MONIKA BILAYTE NË TAKIMIN CRONSEE MBI MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJË MIGRANTË - 17 TETOR 2019

Tirana, Albania, 17/10/2019 - 13:37, UNIQUE ID: 191017_16
Remarks

E nderuar Zëvendëskryetare e Parlamentit, e dashur Zëvendësministre, e nderuar Avokate e Popullit, të dashur kolegë dhe pjesëmarrës.

Më lejoni të falënderoj bashkorganizatorët - Zyrën e Avokatit të Popullit dhe Zyrën Rajonale “Save the Children” që na mblodhën sot.

Dua të theksoj se jam shumë mirënjohëse për Rrjetin e Avokatëve të Popullit për të Drejtat e Fëmijëve në Evropën Juglindore (CRONSEE) që keni krijuar për të trajtuar një çështje specifike mes të drejtave të fëmijëve, siç janë të drejtat e fëmijëve të migrantëve.

Ne të gjithë jemi lajmëruar se fluksi i migrantëve që hyjnë aktualisht në Greqi nga Turqia është rritur në mënyrë dramatike gjatë javëve të fundit.

Të gjithë jemi të vetëdijshëm se, si pasojë, një fluks i mundshëm masiv migrantësh që hyjnë në Ballkanin Perëndimor është një skenar që meriton konsideratë serioze dhe gatishmëri në periudhën e ardhshme.

Kjo është arsyeja pse e shoh mbledhjen e sotme jo vetëm si një mundësi për të shkëmbyer përvoja midis institucioneve përgjegjëse në rajon, por edhe për të ndarë praktikat më të mira konkrete që keni pasur në vendet tuaja përkatëse për t’u kujdesur për nevojat specifike të fëmijëve në migracion.

Fëmijët migrantë përballen me sfida dhe kërcënime të mëdha, nga humbja e shtëpive, familjes dhe sistemeve mbështetëse deri në kërcënimet më të mëdha për tu bërë subjekt i trafikimit për shfrytëzime seksuale dhe pune, në ato - jo të rralla - rastet kur flukset e migrantëve lehtësohen nga kontrabandistët që janë pjesë e grupeve kriminale të organizuara.

Për të mbrojtur këtë grup më të prekshëm dhe për të parandaluar skenarët e rasteve më të këqija është thelbësore që të krijohet një sistem solid i zbulimit, parandalimit dhe kujdesit.

Kjo kërkon që të gjithë të punojnë së bashku: arsimtarët, ofruesit e kujdesit shëndetësor, punonjësit social, policia dhe policia kufitare në veçanti, të përmendin vetëm disa.

Për të filluar, menjëherë në pikat e hyrjes në të gjitha vendet përkatëse, një vëmendje e veçantë duhet t'u kushtohet të miturve të pashoqëruar.

Gjithashtu, është jashtëzakonisht e rëndësishme të keni struktura të dedikuara për të mitur të pashoqëruar. Këto struktura nuk duhet të jenë qendra paraburgimi dhe duhet të sigurojnë personelin e duhur mjekësor të trajnuar për t’u kujdesur për nevojat specifike të fëmijëve, përfshirë - shumë e rëndësishmja - mbështetjen psikologjike.

Kjo është arsyeja pse ne gjithashtu duhet të investojmë në trajnimin e policisë kufitare në mënyrë që të mund të zbulojë, adresojë dhe referojë fëmijët e pashoqëruar në shërbimet e duhura në mënyrën më të mirë dhe të shpejtë.

Në këtë pikë të fundit jam shumë e kënaqur që majin e kaluar u dislokua në Shqipëri operacioni i parë i përbashkët FRONTEX në Ballkanin Perëndimor. Roja kufitare nga dymbëdhjetë Shtete Anëtare të BE-së tashmë janë dislokuar në kufirin midis Shqipërisë dhe Greqisë dhe kanë siguruar trajnime të dobishme për zbulimin e kontrabandistëve të njerëzve dhe për luftën kundër krimit ndërkufitar.

Kur flasim për fëmijë migrantë, nuk duhet të përqendrohemi vetëm në shtetin e vendit të tretë natyrisht. Ne duhet të bëjmë të njëjtën kujdes për ata të mitur që po largohen nga rajoni dhe / ose po kthehen këtu. Pas disa vitesh jashtë vendit, ata përballen me çështje serioze integrimi, qoftë në komunitetet e tyre, familjet ose shkollat.

Do të ishte interesante të dëgjoja nga ju se si autoritetet përgjegjëse kujdesen për nevojat specifike të këtyre fëmijëve "të kthyer".

Unë mendoj se do të keni mundësi për të krahasuar situatën në vendet tuaja përkatëse dhe shpresoj që të ndani praktikat e mira për këtë çështje kritike.

Ju uroj të gjithëve diskutime shumë të mira sot që mund dhe shpresojmë se do të çojnë në zgjidhje konkrete të realizueshme për këtë çështje të rëndësishme.

 

Languages:
Seksionet editoriale: