Delegation of the European Union to Nepal

#ZaCistoKakoDomaIsto – Për pastërti si në shtëpi: Takoni heronjtë e lagjes tonë!

10/06/2019 - 12:32
Lajmet

Pasi fushata e re e Delegacionit të BE-së është në hov e sipër, takoni njerëz që bëjnë ndryshime dhe që përcjellin mesazhin se pastrimi i mbeturinave përreth është përgjegjësi e të gjithë neve.
 
Sanja Boshkovska https://www.youtube.com/watch?v=uHjHItyEXQQ
 
Vladimir Krstevski https://www.youtube.com/watch?v=A6KojWXQ-Z4
 
Jashar Hirda https://www.youtube.com/watch?v=6qBmu-FAjew
 
Jugoslava Dukovska https://www.youtube.com/watch?v=C8DK-7bA_Uo
 
Igor Smilev https://www.youtube.com/watch?v=3tzC1QjQNhM

Delegacioni i BE-së me padurim pret fazën e ardhshme të fushatës që do sjellë më shumë heronj dhe aksion!


“Për pastërti sikur në shtëpi” synon të rrit vetëdijen e publikut për mjedisin jetësor, të përkrah eko-aktivistët, të frymëzon më shumë persona që t’ju bashkëngjiten aktiviteteve në lagjen e tyre, si dhe të inkurajon kryetarët e komunave që të zhvillojnë aktivitetet e tyre për mjedisin jetësor në kuadër të komunave.