ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 51 - 60 of 152

အာဆီယံေဒသတြင္းေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရး

Languages:

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး ဥေရာပသမဂၢ၏ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဆက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အခ်ဳပ္။

Languages:

         

 

           

Languages:

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအဖြဲ႕ ၊ ျမန္မာနုိင္ငံအေျခစိုက္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္နုိင္ငံမ်ား၏
သံရံုးမ်ားႏွင့္ ဌာနကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ား၏ အၾကီးအကဲမ်ားက ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို
ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

    

Languages:

ပထမအျကိမ္ ဥေရာပသမဂၢ- ျမန္မာ အျကီးတန္းအရာရွိျကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးကို ေမလ၊ (၁၆) ရက္ ေန႔၊ ၂၀၁၉ခုနွစ္၌ ဘရပ္ဆဲ(လ္)ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Languages:

"EU Meets Myanmar" ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ဥေရာပႏွင့္ျမန္မာ့ဂႏၲဝင္ေတးသီခ်င္းႀကီးမ်ားျဖင့္ လူငယ္ေတးဂီတပညာရွင္မ်ားက သာယာဖြယ္ညေနခင္းတစ္ခုဖန္တီး

Languages:

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဧျပီလ(၄)ရက္ေန႔၂၀၁၉ခုနွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႉမ်ားပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး ဥေရာပသမဂၢ၏လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) မိတ္ဆက္ပြဲ၌ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ျကီး Mr.Kristian Schmidt က “ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ ျပည္႔၀ေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေစရန္ ခိုင္မာစြာဆုံးျဖတ္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ကိုေရာက္ဖို႕အတြက္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္းပ႔ံ႔ပိုးမွဳဟာဆိုရင္ အင္မတန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အသံေတြကိုသိရိွ ၾကားနာေစဖုိ႕နဲ႕ အားလံုးတက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳေတြျဖစ္လာေစဖို႕အတြက္ အရပ္ဘက္

Languages:

ေရးြေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ေနာက္ဆက္တြမဲစ္ရွင္ကို မတ္လ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၉ တြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ မစ္ရွင္ကို ယခင္ေရးြေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးမစ္ရွင္အၾကီးအကဲ ၊ ဥေရာပ ပါလီမန္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Mr. Alexander Graf Lambsdorff မွ ဦးေဆာင္ပါသည္။ 
 
Languages:

Pages