ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 1203

On the occasion of the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, we pay tribute to the essential role of cultural diversity in Europe and around the world for fostering dialogue, respect, and contributing to sustainable development and growth. Europe is a continent of cultural diversity. Our societies, institutions and laws are the outcome of centuries of exchanges of ideas, values, traditions and memories.

On the occasion of the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia, the European Union reiterates its unswerving commitment to promoting and protecting the rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons.

Languages:

On the occasion of the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia, the European Union reiterates its unswerving commitment to promoting and protecting the rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons.

The fundamental principles of equality in terms of rights and dignity, as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, must be respected for all individuals, regardless of their sexual orientation or gender identity. Therefore, all forms of discrimination and violence against LGBTI persons in any part of the world must be condemned.

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအဖြဲ႕ ၊ ျမန္မာနုိင္ငံအေျခစိုက္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္နုိင္ငံမ်ား၏
သံရံုးမ်ားႏွင့္ ဌာနကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ား၏ အၾကီးအကဲမ်ားက ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို
ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

    

Languages:

ပထမအျကိမ္ ဥေရာပသမဂၢ- ျမန္မာ အျကီးတန္းအရာရွိျကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးကို ေမလ၊ (၁၆) ရက္ ေန႔၊ ၂၀၁၉ခုနွစ္၌ ဘရပ္ဆဲ(လ္)ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Languages:

La première réunion entre l'Union européenne et le Myanmar/la Birmanie au niveau des hauts fonctionnaires a eu lieu à Bruxelles le 16 mai 2019.

The first European Union-Myanmar Senior Officials’ Meeting took place in Brussels on 16 May 2019.

Pages