ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 81 - 90 of 1328

Con motivo del Día Internacional de la Democracia, la Unión Europea ratifica su compromiso con la democracia como derecho fundamental de todo ser humano.

Anlässlich des Internationalen Tags der Demokratie bekräftigt die Europäische Union ihr Bekenntnis zur Demokratie als Grundrecht jedes Menschen.

À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, l'Union européenne réaffirme son attachement à la démocratie, qui constitue un droit fondamental de tout être humain.

The EU-CSO Partnership Strategy was launched in April 2019 to support, protect and promote civic space in Myanmar. Read the first issue of the EU-CSO Partnership Strategy Newsletter to be informed about news, upcoming events, and funding options for civil society organisations in Myanmar.

 

Read the newsletter in English :

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အားေကာင္းလာေစေရး မဟာဗ်ဴဟာအား ဧၿပီလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္ဘက္က႑မ်ားအား ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေထာက္ပံ့ရန္ လုိအပ္ေသာ နည္းနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္းႏွင့္အတူ မိတ္ဆက္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းမ်ာ

Languages:

From 9 to 27 September 2019 the EU will participate actively in the 42nd session of the UN Human Rights Council (HRC42) taking place in Geneva.

The European Union launched the CASE2Learn project to support over 300,000 indigenous teachers and students in 9 States and Regions throughout Myanmar. The EUR 20 million project will be implemented between 2019 and 2023 by the Adventist Development and Relief Agency (ADRA) which has over 35 years of experience delivering education projects in Myanmar and its local implementing partner RISE (Rural Indigenous Sustainable Education).

နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၃, ၂၀၁၉ - မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်း ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး ၉ ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံဖွား တိုင်းရင်းသား ဆရာနှင့် ကျောင်းသား အရေအတွက် ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်ကို အထောက်အပံ့ပေးမည့် CASE2Learn စီမံချက်ကို ဥရောပသမဂ္ဂ EU မှ ယနေ့တွင် စတင်လိုက်ပါသည်။ အဆိုပါ ယူရိုငွေ သန်း၂၀ တန်ဖိုးရှိ စီမံချက်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်း မြ

Languages:

ကမာၻတဝန္းတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢဝင္ ႏိုင္ငံအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳရန္ သံ႐ံုးႏွင့္ ႐ံုးေပါင္း ၁၄၄႐ံုး ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုးကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တည္ရွိပါသည္။ သံ႐ံုး၏ အဓိက တာဝန္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကို ေပးျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ-ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမို ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

Languages:

Pages