ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 105

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အားေကာင္းလာေစေရး မဟာဗ်ဴဟာအား ဧၿပီလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္ဘက္က႑မ်ားအား ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေထာက္ပံ့ရန္ လုိအပ္ေသာ နည္းနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္းႏွင့္အတူ မိတ္ဆက္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းမ်ာ

Languages:

နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၃, ၂၀၁၉ - မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်း ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး ၉ ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံဖွား တိုင်းရင်းသား ဆရာနှင့် ကျောင်းသား အရေအတွက် ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်ကို အထောက်အပံ့ပေးမည့် CASE2Learn စီမံချက်ကို ဥရောပသမဂ္ဂ EU မှ ယနေ့တွင် စတင်လိုက်ပါသည်။ အဆိုပါ ယူရိုငွေ သန်း၂၀ တန်ဖိုးရှိ စီမံချက်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်း မြ

Languages:

ကမာၻတဝန္းတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢဝင္ ႏိုင္ငံအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳရန္ သံ႐ံုးႏွင့္ ႐ံုးေပါင္း ၁၄၄႐ံုး ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုးကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တည္ရွိပါသည္။ သံ႐ံုး၏ အဓိက တာဝန္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကို ေပးျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ-ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမို ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

Languages:

အာဆီယံေဒသတြင္းေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရး

Languages:

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး ဥေရာပသမဂၢ၏ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဆက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အခ်ဳပ္။

Languages:

         

 

           

Languages:

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအဖြဲ႕ ၊ ျမန္မာနုိင္ငံအေျခစိုက္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္နုိင္ငံမ်ား၏
သံရံုးမ်ားႏွင့္ ဌာနကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ား၏ အၾကီးအကဲမ်ားက ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို
ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

    

Languages:

ပထမအျကိမ္ ဥေရာပသမဂၢ- ျမန္မာ အျကီးတန္းအရာရွိျကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးကို ေမလ၊ (၁၆) ရက္ ေန႔၊ ၂၀၁၉ခုနွစ္၌ ဘရပ္ဆဲ(လ္)ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Languages:

Pages