ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ကေလးပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲ: သင့္ရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေရးဆြဲပံုေဖာ္ၿပီး ဆုမ်ားကို ရယူလုိက္ပါ!

08/11/2019 - 09:34
News stories

ကေလးသူငယ္တိုင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေတြကို ရရွိသင့္၊ ရရွိထုိက္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးတစ္ဦးဟာ ေက်ာင္းမွာပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိသလို အားလပ္ခ်ိန္မွာ ကစားခြင့္၊နားခြင့္လည္း ရွိပါတယ္။ ကုလသမဂၢက အဲ့ဒီအခြင့္အေရးေတြအျပင္ ကေလးေတြရရွိခံစားထုိက္တဲ့ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကို ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကသေဘာစာခ်ဳပ္မွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္္ဟာ အႏွစ္ ၃၀ျပည့္ျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ဂုဏ္ျပဳပါဝင္ဆင္ႏႊဲမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး က်င္းပမယ့္ ကေလးပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ဆင္ႏႊဲ လိုက္ပါ! ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ႐ံုးမွ အသက္ ၂ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၈ႏွစ္ၾကား ကေလးမ်ားအား ပန္းခ်ီမ်ား ေပးပို႔ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ ဆုေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ကို ရယူပါရန္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္သံုးခုထဲမွ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး သင္၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို ထုတ္ေဖာ္လိုက္ပါ!

Education is for everyone! ပညာေရးသည္ လူတုိင္းအတြက္!

၂။ We deserve to have fun! ငါတို႔ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔ ထိုက္တန္တယ္!

၃။ Speak out! ထုတ္ေျပာလုိက္ပါ!

 

ပန္းခ်ီမ်ားအား ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၉ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။

  • ပန္းခ်ီမ်ားအား jpg သို႔မဟုတ္ pdf ဖိုင္ျဖင့္ euinmyanmar4children@gmail.com  

    သို႔ျဖစ္ေစ ဖုန္း +၉၅-၉၈၈-၉၅၇-၀၈၅၇၏ WhatsApp သို႔မဟုတ္ Viber သို႔ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။
    (or)

  • စာတိုက္မွပို႔မည္ဆိုပါကျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢကိုယ္စားလွယ္႐ံုး၊ ျပည္လမ္းႏွင့္လွည္းတန္းလမ္းဆံုေထာင့္၊ လွည္းတန္းစင္တာ၊ ၆လႊာ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ လိပ္မူၿပီး ေပးပို႔ႏုိင္ပါတယ္။

ဆုရရွိသူေတြကိုေတာ့ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၉တြင္ က်ေရာက္တယ့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလး သူငယ္မ်ားေန႔မွာဥေရာပသမဂၢကိုယ္စားလွယ္႐ံုးရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာhttps://www.facebook.com/EUinMyanmar/မွာ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ေပးပို႔ထားတဲ့ ပန္းခ်ီမ်ားအားလံုးကို ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးရဲ႕ အင္စတာဂရမ္ https://www.instagram.com/euinmyanmar4children/ မွာလည္း ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေပးပို႔ပါက (၁) ပန္းခ်ီကားေခါင္းစဥ္၊ (၂) ပန္းခ်ီဆရာ၏ အမည္၊  (၃) ပန္းခ်ီဆရာ၏ အသက၊္  (၄) ပန္းခ်ီဆရာ၏ ေနထိုင္ရာအရပ၊္ (၅) ပန္းခ်ီဆရာ၏ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ၏ အမည္၊ (၆) ပန္းခ်ီဆရာ၏ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ၏ လိပ္စာႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္  တို႔အား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္နာရန္အခ်က္အလက္မ်ား:

၁။    ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားကို အသက္အရြယ္အလိုက္ အသက္ ၂ႏွစ္ မွ ၆ႏွစ္၊ ၆ႏွစ္ မွ ၁၂ႏွစ္၊ ၁၂ႏွစ္ မွ ၁၈ႏွစ္ ဆုိၿပီး အုပ္စု(၃)စုခြဲၿပီး အသက္အုပ္စု တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေကာင္းဆံုးပန္းခ်ီကား (၁၀)ဆု ခ်ီးျမွင့္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

၂။ ကေလးတစ္ဦးလ်င္ အမ်ားဆံုး ပန္းခ်ီကားႏွစ္ကားအထိ ေပးပို႔ႏိုင္ၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းခ်ီနည္း စနစ္ျဖင့္ ေရးဆြဲႏိုင္ပါတယ္္။

၃။    ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢကိုယ္စားလွယ္႐ံုးအေနျဖင့္ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၏ပန္းခ်ီကားမ်ားကို၎၏ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳကာ၊ ပန္းခ်ီေရးဆြဲသူ၏ အမည္၊ အသက္ႏွင့္ ေနရပ္တို႔ကို ေဖာ္ျပပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။

 

 

Languages:
Editorial Sections: