ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

က်ား/မေရးရာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာတုိ႔တြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဥေရာပသမဂၢမွ ၂၀၁၉ ရႈးမန္းဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ျခင္း

Yangon, 14/02/2019 - 17:08, UNIQUE ID: 190214_17
Press releases

က်ား/မေရးရာ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚနန္ပူ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေျပာဆုိသူ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္တုိ႔သည္ ယေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ေနအိမ္၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရႈးမန္းဆုကို လက္ခံရယူခဲ့သည္။

က်ား/မေရးရာ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚနန္ပူ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေျပာဆုိသူ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္တုိ႔သည္ ယေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ေနအိမ္၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရႈးမန္းဆုကို လက္ခံရယူခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုို္င္ငံရွိ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔သည္ တစ္ကမၻာလံုးက တန္ဖိုးထားသည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမွင့္တင္ေရးတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ရႈးမန္းဆုမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ ယခုက်ေရာက္ေသာ တတိယေျမာက္ ႏွစ္တြင္ မိမိတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္ကို အမ်ားျပည္သူအတြက္ ႏွစ္ျမွဳပ္ထားျပီး ၎တုိ႔၏ ရဲစြမ္းသတၱိမ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ား၏ဘဝမ်ားကို ထင္ရွားသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည့္ မထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရႈးမန္းဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ Kristian Schmidt က “ခင္ဗ်ားတုိ႔ အလင္းေရာင္ကို လုိခ်င္ရင္ အလင္းေရာင္ကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပးတဲ့မီး႐ွဴးတိုင္ကို သယ္ေဆာင္ေပးတဲ့သူေတြကို ကာကြယ္ေပးရမယ္။ သူတုိ႔တေတြရဲ႕အလင္းဟာ အက်ဥ္းေထာင္ ဒါမွမဟုတ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ေတြ ကေန ထြန္းလင္းေပးေနတာျဖစ္တယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို  ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြက ပိုျပီးေတာ့ သိပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ စစ္ပြဲေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို အဆံုးသတ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒါေတြကို ဆန္႔က်င္ျပီး ရပ္တည္ေနသူေတြနဲ႔အတူ ခင္ဗ်ားတုိ႔အတူရွိေနဖို႔ သတၱိရွိရပါမယ္။ သူတုိ႔ေတြခ်ည္း ေလွ်ာက္ဖုိ႔ မသင့္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚနန္ပူသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ က်ခံေနရသည္။  သူမသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ကာလၾကာရွည္စြာျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားမွ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ကူညီေပးလ်က္ရွိၿပီး လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဇုန္ အတြင္းတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေစရန္ ေရွ႕တန္းမွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ကာ ေဆာ္ၾသေပးေနသူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ သူမ၏ေယာင္းမ၊ ေဒၚနန္ေဘာက္မွ သူမ၏ကိုယ္စား ဆုလက္ခံရယူခဲ့သည္။

ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုး၏ Center for Social Integrity သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရခိုင္ပ႗ိပကၡျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မိသားစုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပး႐ံုသာမက မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားရွိ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီး ထိုလူငယ္မ်ားကို မိမိတို႔၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့သည္။ “အနာဂတ္ကို လူငယ္ေတြက ပိုင္ဆုိင္ပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးလို႔ သူတို႔ထင္တဲ့အရာကို သူတို႔ေတြကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏိုင္သင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္က လူငယ္ေတြကို သူတို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေတြကို ေတာင္းဆိုတတ္ေစ႐ံုမကဘဲ တာဝန္သိႏုိင္ငံသားေကာင္းေတြ ျဖစ္လာေစဖုိ႔ပါ” ဟု ဆိုသည္။

ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရၿပီး ႏုိင့္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရသူမ်ား အတြက္ တရားမွ်တမႈကို ရယူေပးရန္ သူ၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကို ေရွ႕ေနအလုပ္ျဖင့္ ႏွစ္ျမွဳပ္ထားသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူ၏ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ အမႈမ်ားျဖစ္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈ၊ ကေလးစစ္သားအမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမႈ၊ ေက်ာင္းသားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအမႈ စသည့္အမႈမ်ားလိုက္ရာ၌ လူသိထင္ရွား ႐ႈံ႕ခ်ေဝဖန္ျခင္းမ်ားကို ခံခဲ့ရ႐ံုသာမက တစ္ခါတရံ အသက္ကိုျခိမ္းေျခာက္ခံရသည္အထိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေရွ႕ေနတစ္ဦး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးလို႔ ျမင္မိပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးဟာ လူေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပါပဲ” ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး Kristian Schmidt မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ၁၉၄၈ ကို စတင္ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္မွ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခ်ိန္အထိလည္း အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းတို႔အတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “ရႈးမန္းဆုဟာ အမ်ားသူငါ အလင္းေရာင္ရရွိေစဖို႔အတြက္ မီး႐ွဴးတိုင္ကို အနစ္နာခံသယ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ၾကသူေတြကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္တဲ့ ဆုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညမွာ ဆုခ်ီးျမွင့္ခံရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ ထူးျခားတဲ့ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးရွိသူ ၃ ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ကိုယ္တိုင္ဖြင့္ဟေျပာဆိုဖို႔ အင္အားမရွိသူေတြကိုယ္စား ေျပာဆိုေပးသူ၊ အားနည္းတဲ့ လူနည္းစုဘက္ကေန ရပ္တည္ေပးသူ၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ေတာင္းဆိုေပးသူေတြြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သံအမတ္ႀကီးမွ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

Schuman Awards  ဆုမ်ားကို  ဥေရာပသမဂၢအား စတင္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Rome Treaty  (ေရာမစာခ်ဳပ္) ၏ ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ က်ေရာက္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ရွူးမန္းဆုမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ၊  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စသည္တို႔ကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ ဘဝမ်ားကို ႏွစ္ျမွဳပ္ထားသည့္သူမ်ား၏ အေရးပါမႈကို လူအမ်ားမွသတိထားမိေစရန္ ခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းကိုေက်ာ္လြန္ကာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားအထိပါ စိတ္တူကိုယ္တူ စြမ္းေဆာင္ရွင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ကြန္ရက္တစ္ခုကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအၾကိမ္ Schuman Awards ဆုမ်ားကို  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီခ်ဳပ္မွ ေရွ႕ေနဦးကိုနီ (ကြယ္လြန္)  ၊ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ  ေဒၚဂ်ာနန္းလေတာ္ ၊   Equality Myanmar မွ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမႈး  ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းတို႔မွ ရရိွခဲ႔ၾကပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္သည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္မူ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္  ကိုေဆြဝင္း (Myanmar Now အယ္ဒီ တာခ်ဳပ္) ၊ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ခ်ယ္ရီေဇာင္ေဟာင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ ေဒၚခင္သန္းေထြးတို႔က ရႈးမန္းဆုမ်ား (Schuman Awards) ကို ရရိွခဲ့ၾကပါသည္။

မီဒီယာမ်ားဆက္သြယ္ရန္

ကိုကိုႀကီး - (95) 9 970 094819

ၾကဴၾကဴသင္း - (95) 9 42 529 4606

အီးေမးလ္ -  mmrteam@ricecomms.com

 

ရႈးမန္း ဆုမ်ားသည္ ယခင္ ျပင္သစ္နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေဟာင္းနွင့္ ဥေရာပသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ ေရးတြင္ ပါ၀င္ကူညီခဲ့သည့္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Robert Schuman  ၏ အမည္ကို အစြဲျပဳ၍ ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နန္ပူ - ေဒၚနန္ပူသည္ Htoi Gender and Development Foundation (တြယ္ဂ်န္ဒါေဖာင္ေဒးရွင္း) ၏ ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ရက္၏ တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူမ၏ဘဝကို သူမေမြးဖြားရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးကို အရယူေပးရန္ ျမွဳပ္ႏွံထားသူျဖစ္သည္။ Alliance for Gender Inclusion ၏ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ပါဝင္ခြင့္ရရွိေစရန္ မနားမေနႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ မနန္ပူသည္ ပ႗ိပကၡနယ္ေျမမ်ားမွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေနထိုင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေဆာ္ၾသေနသူ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သည္။ သူမသည္ ကခ်င္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး ရရွိေစရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုတတ္ေစရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္တတ္ေစရန္တို႔အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးႏုိင္ရန္ Htoi Gender and Development Foundation (တြယ္ဂ်န္ဒါေဖာင္ေဒးရွင္း) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

တြယ္ဂ်န္ဒါေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား (မၾကာခဏ လူကုန္ကူးခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ကူညီေပးလ်က္) ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္း၊ ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကာလၾကာရွည္စြာျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာတြင္ ပိတ္မိေနေသာ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေပးရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚနန္ပူ၊ ေရွ႕ေန လြမ္းေဇာင္းႏွင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕ဝင္ ေဇာ္ဂ်တ္တို႔အား တပ္မေတာ္ကို အသေရပ်က္ေစမႈ ျမန္မာႏိုင္ငံရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တရား႐ံုးမွ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၃ ဦးအား တရား႐ံုးမွ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လစီႏွင့္ ေငြဒဏ္ ၅ သိန္းက်ပ္တို႔ အသီးသီးခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေဒၚနန္ပူသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ေထာင္ဒဏ္က်ခံလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရရွိရန္အတြက္ တစ္စိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ေဒၚနန္ပူ၏ ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာသႏၷိ႒ာန္၊ သူမ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအနစ္နာခံမႈ၊ လူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ အားနည္းေသာျပည္သူမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ကာ မနားမေနႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရွူးမန္းဆုကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ရွူးမန္းဆုကို ေဒၚနန္ပူ၏ ကိုယ္စားလွယ္၊ သူမ၏ေယာင္းမျဖစ္သူ ေဒၚနန္ေဘာက္ကို ဒိန္းမတ္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr John Nielsen မွ ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေရာဘတ္စန္းေအာင္ - ေရာဘတ္စန္းေအာင္သည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Hygienic Legal Clinic ၏ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ ယခင္က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ကာ လူ႔အခြင့္အေရးကို အလြဲသံုးစားျပဳခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တေရးကို တစုိက္မတ္မတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရာဘတ္စန္းေအာင္သည္ ၎၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေျခာက္ၾကိမ္ထက္မနည္း အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၉၃ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ေရွ႕ေနလုိက္ခြင့္ ပိတ္သိမ္းခံရျပီး အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရကာ ယေန႔အခ်ိန္ထိပင္ ၎၏ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္ဝသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ၎သည္ တရားလုိ၊ တရားခံမ်ားကို ဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုး ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵျပသူမ်ား၊ ကေလးစစ္သားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားသူမ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို အခမဲ့ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ေရာဘတ္စန္းေအာင္သည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္အမႈကိစၥမ်ားကို မသိေက်းကြ်န္ျပဳျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာ ကေလးလုပ္သား သုိ႔မဟုတ္ တရားမဝင္ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းတုိ႔တြင္ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးရာတုိ႔တြင္ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ေနေသာ  ေရာဘတ္စန္းေအာင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အားလံုးတန္းတူ ညီမွ်မႈအတြက္ အက်ယ္ေလာင္ဆံုးေသာ အသံတစ္သံျဖစ္ေၾကာင္းကို သက္ေသစုိက္ထူခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျခင္း၊ တရားမွ်တမႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကို ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္၏ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ အရည္အေသြးတုိ႔ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရႈးမန္းဆုျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အဆုိပါ ရႈးမန္းဆုကို ခ်က္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိ္င္ငံ သံအမတ္ၾကီး Jaroslav Doleček က ေရာဘတ္စန္းေအာင္အား ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ေအာင္ေက်ာ္မိုး - ေအာင္ေက်ာ္မိုးသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ လႈပ္ရွားေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Centre for Social Integrity (CSI) ၏ တည္ေထာင္သူျဖစ္သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတို႔တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္အေတာ္အၾကာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ CSI သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ရခိုင္ ႏွင့္ အျခားေသာ လူငယ္မ်ားကို သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ကာ မတူကြဲျပားမႈ၊ ခံယူခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈတို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊ ေဒသတြင္း လူမႈစီးပြားေရးတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေအာင္ေက်ာ္မိုးသည္ ထိေရာက္မႈအားေကာင္းေသာ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရင္ၾကားေစ့ေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြေပးျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲလိုလားေသာ မိ်ဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ မတူကြဲျပားမႈကို ရန္သူအစား အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ ေတြးျမင္ႏိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္မည့္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပ႗ိပကၡမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ CSI သည္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း၊ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္မရရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ကူညီေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေအာင္ေက်ာ္မိုးသည္ ၎၏ ေမြးရပ္ေျမျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစေရး ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႐ႈးမန္းဆုကို ဥေရာပသမဂၢမွ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ မတူညီေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရွိ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ျခင္း မွတစ္ဆင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ပ႗ိပကၡဒဏ္ကို ရွည္ၾကာစြာ ခံစားေနရေသာ မိ်ဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေသာအနာဂတ္ ရရွိႏိုင္ေစရန္ ေအာင္ေက်ာ္မိုးမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ႈးမန္းဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အီတလီသံအမတ္ႀကီး Mrs Alessandra Schiavo မွ ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

Languages:
Editorial Sections: