Delegation of the European Union to Myanmar

הצהרת הנציגה העליונה פדריקה מוגריני לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

Bruxelles, 27/01/2015 - 00:00, UNIQUE ID: 150127_01
Statements by the HR/VP

בהנצחת פשע שלא היה לו אח ורע בתולדות האנושות, פשע שבמסגרתו נרצחו שישה מיליון יהודים וכן מיליוני קרבנות תמימים אחרים – צוענים, אסירים פוליטיים, שבויי מלחמה, נכים והומוסקסואלים – במחנות המוות של הנאצים.

 יום הזיכרון הבינלאומי לשואה מקבל השנה משנה תהודה, בהיותו חל ביובל השבעים לשחרור מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ-בירקנאו.

 אל לנו לשכוח לעולם את אלה שסבלו ונספו במהלך השואה ,ואל לנו לשכוח את המאבקים היומיומיים של הניצולים הנושאים עדיין בקרבם את כאב חוויותיהם הקשות אך גם את הזיכרון המהווה שיעור לדורות הבאים.   

 עבורנו באירופה, טקסי הזיכרון מתנהלים היום בהקשר של התפכחות. מתקפת הטרור האחרונה על סופרמרקט כשר בפאריס, שבה נרצחו ארבעה בני אדם, היא תזכורת עגומה לכך שעדיין קיימת אנטישמיות אלימה. שבעים שנה אחרי השואה, ישנן באירופה קהילות יהודיות החשות שוב מאוימות. 

 ולכן היום, יותר מתמיד, לא מספיק לומר "לעולם לא עוד". עלינו לתרגם את המילים הללו לשפת המעשה. היום, יותר מתמיד, עלינו לדאוג לכך שהדורות שנולדו אחרי השואה ידעו על האירועים הנוראיים שהתרחשו על אדמת אירופה ולחנך אותם לנקוט עמדה נגד אנטישמיות ונגד כל צורה של אפליה.

 במילותיו של הסופר האיטלקי הנודע וניצול אושוויץ פרימו לוי: "לא קל, וגם לא נעים, לחפור בתהום הרוע הזאת, ועם זאת אני סבור שהדבר חייב להיעשות, שהרי את מה שניתן היה לעולל אתמול עלולים לנסות שוב מחר, ולהכריע אותנו ואת ילדינו".

Languages: