Delegation of the European Union to Mozambique

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 5 of 5

Šiandien Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikė plataus užmojo planus skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą įgyvendinant visus Europos Sąjungos išorės veiksmus.

Tarptautinę paramos kankinimo aukoms dieną pagerbiame kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio aukas. Šiuo metu, kai visas pasaulis susivienija siekdamas įveikti koronaviruso pandemiją, žmogaus teisės turi išlikti svarbiausiu mūsų kovos elementu. Šiandien suteikiame žodį šimtams tūkstančių buvusių ir esamų kankinimo aukų.

Šiandien Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi. Apgailestaujame dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš mūsų Sąjungos, tačiau visapusiškai gerbiame šį pasirinkimą ir esame pasirengę žengti pirmyn.

 

Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini pristatė trečiąją Visuotinės Europos Sąjungos strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitą „Visuotinė ES strategija: kas nuveikta per trejus metus ir žvilgsnis į ateitį“. Ją 2019 m. birželio 17 d. Liuksemburge vyksiančiame Užsienio reikalų tarybos posėdyje aptars ES užsienio ir gynybos ministrai. Ataskaitoje apžvelgiama per pastaruosius trejus metus, t. y. nuo 2016 m. birželio mėn., kai buvo pristatyta Strategija, padaryta jos įgyvendinimo pažanga penkiose prioritetinėse srityse – Sąjungos saugumo, valstybių ir visuomenės rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse atsparumo, integruoto požiūrio į konfliktus ir krizes, bendradarbiaujamosios regioninės tvarkos ir pasaulinio valdymo, atitinkančio XXI-ojo amžiaus poreikius. Ataskaitoje taip pat pateikiamos tolesnių veiksmų ateinančiais metais gairės.