Delegation of the European Union to Mozambique

TAALBELEID VAN DE EDEO

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

De Europese Dienst voor extern optreden verstrekt informatie over het Europees buitenlands beleid en extern optreden aan de burgers van de EU en aan een publiek in de hele wereld.

Wij proberen onze informatie zo toegankelijk mogelijk te maken, maar er moet een redelijk evenwicht worden gevonden tussen enerzijds respect voor de sprekers van de vele talen in de EU en de talen buiten de EU, en anderzijds praktische overwegingen, zoals tijdigheid, doeltreffendheid en de kosten voor vertalingen, die door de Europese belastingbetaler worden gedragen.

Bepaalde soorten tekst, zoals EU-wetgeving, conclusies van de Raad of verklaringen van de EU, zijn in alle EU-talen beschikbaar. Andere tekst kan beschikbaar zijn in slechts één taal of in een combinatie van talen, afhankelijk van het doelpubliek en van onze inschatting hoe op de meest doeltreffende en doelmatige wijze het grootst mogelijke publiek kan worden bereikt.

Het taalbeleid voor de website van de EDEO is gebaseerd op de volgende drie criteria:

 1. tekst in alle 24 officiële talen van de EU, bv. verklaringen namens de EU, conclusies van de Raad, de sectie “About us”
 2. tekst die alleen in het Engels en het Frans wordt gepubliceerd, bv. verklaringen van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en van de woordvoerders
 3. tekst die in het Engels en andere relevante talen wordt gepubliceerd, bv. persberichten, persverklaringen, toespraken en opmerkingen, blogposts van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter, bepaalde websites
 • De webpagina’s van de delegaties van de EDEO in derde landen, van militaire en civiele missies en operaties, en van verkiezingswaarnemingsmissies, die op de website van de EDEO worden geplaatst, bieden informatie in het Engels en de lokale taal of talen van de betrokken landen. Lokale persverklaringen zijn normaal gesproken gesteld in één officiële taal van de EU en in de lokale taal.
 • De EDEO verzorgt ook een website in het Russisch.
 • De taal van de pagina die de gebruiker aan het bekijken is, wordt bovenaan elke webpagina aangegeven. Met een klik op het icoontje kunt u op een andere taal overschakelen. De beschikbare talen worden aangegeven.
 • Gewoonlijk wordt de website voortdurend geactualiseerd en uitgebreid. Dit betekent dat indien een vertaling niet beschikbaar is, deze mogelijk gewoon nog niet klaar is. Vertalingen worden gepubliceerd zodra zij beschikbaar zijn.
 • De website van de EDEO volgt geleidelijk aan de volgende aanpak:
  1. Algemeen toegankelijke informatie die lang relevant blijft voor het algemene publiek, wordt geleidelijk aan in alle officiële EU-talen aangeboden, naast andere relevante talen afhankelijk van de doelgroep.
  2. Het gebruik van machinevertalingen voor de officiële EU-talen wordt overwogen voor informatieve teksten, mits de lezer terdege wordt geïnformeerd over het feit dat het een machinevertaling betreft.
  3. Informatie die snel niet meer relevant is of die zeer specialistisch is, verschijnt meestal slechts in één taal of in enkele talen, afhankelijk van de doelgroep.
 • De accounts op sociale media van de EDEO zijn hoofdzakelijk in het Engels. Voor zover mogelijk worden andere talen gebruikt afhankelijk van de doelgroep, zodat deze berichten kunnen worden gedeeld door de vertegenwoordigingen van de EU, de delegaties of andere partners.
 • De delegaties van de EDEO verzorgen de communicatieactiviteiten op sociale media in de relevante lokale talen.
 • Verzoeken om informatie die door het Europe Direct-contactcentrum worden behandeld, kunnen in elke officiële taal van de EU worden ingediend. Het antwoord van de EDEO wordt in dezelfde taal gegeven.
 • Verzoeken om toegang tot documenten kunnen ook in elke officiële EU-taal worden gedaan. Met het oog op efficiëntie en om een snelle reactie te garanderen vraagt de EDEO gewoonlijk of een antwoord in het Engels of het Frans aanvaardbaar is. Indien dat niet zo is, wordt het antwoord in de taal van de verzoeker gesteld. 

Openbare raadplegingen, in de vorm van online-enquêtes waarmee EU-burgers kunnen deelnemen aan het beleidsvormingsproces van de EU, zijn altijd ten minste in het Engels, Frans en Duits beschikbaar, en vaak in de meeste andere EU-talen. De antwoorden kunnen in elke officiële taal van de EU worden ingediend. EDEO-raadplegingen die zich richten op externe belanghebbenden, zijn beschikbaar in de betrokken talen.

Editorial Sections:

Author