Delegation of the European Union to Mozambique

EIVT KALBŲ POLITIKA

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Europos išorės veiksmų tarnyba informuoja ES piliečius ir įvairią tikslinę auditoriją visame pasaulyje apie Europos išorės politiką ir veiksmus.

Siekiame, kad mūsų turinys naudotojams būtų kuo prieinamesnis. Vis dėlto turime rasti tinkamą pagarbos įvairiausiomis ES kalbomis ir ne ES šalių vietos kalbomis kalbantiems gyventojams ir praktinių sumetimų, tokių kaip savalaikiškumas, veiksmingumas ir vertimo, kurį finansuoja ES mokesčių mokėtojai, išlaidos, pusiausvyrą.

Kai kurių rūšių turinys, pavyzdžiui, ES teisės aktai, Tarybos išvados arba ES pareiškimai, prieinamas visomis ES kalbomis. Kitas turinys gali būti skelbiamas tik viena arba keliomis kalbomis priklausomai nuo to, kam jis skirtas, ir mūsų vertinimo, kaip kuo veiksmingiau pasiekti kuo platesnę auditoriją.

EIVT interneto svetainės kalbų politika grindžiama šiais trimis kriterijais:

 1. visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis skelbiamas turinys, pvz., pareiškimai ES vardu, Tarybos išvados, skyrius „About us“ („Apie mus“);
 2. tik anglų ir prancūzų kalbomis skelbiamas turinys, pvz., vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo bei atstovų spaudai pareiškimai;
 3. anglų kalba ir bet kuriomis kitomis reikiamomis kalbomis skelbiamas turinys, pvz., pranešimai spaudai, pareiškimai spaudai, kalbos ir pastabos, vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo tinklaraščio įrašai, atrinktas interneto turinys.
 • EIVT delegacijų trečiosiose šalyse, karinių ir civilinių misijų ir operacijų bei rinkimų stebėjimo misijų tinklalapių, esančių EIVT interneto svetainėje, informacija skelbiama anglų ir atitinkamų šalių vietos kalbomis. Sklaidai vietoje skirti pareiškimai spaudai paprastai skelbiami viena oficialiąja ES kalba ir vietos kalba.
 • EIVT taip pat tvarko interneto svetainę rusų kalba.
 • Kalba, kuria naudotojai skaito svetainės informaciją, nurodoma kiekvieno puslapio viršuje. Spustelėję piktogramą naudotojai gali pasirinkti kitą kalbą. Nurodoma, kuriomis kalbomis prieinama puslapio informacija.
 • Į šią interneto svetainę nuolat įtraukiamas naujas turinys, o senasis nuolat atnaujinamas. Todėl, jei vertimo nėra, gali būti, kad jis tiesiog tebėra rengiamas. Vertimus paskelbiame vos juos gavę.
 • EIVT interneto svetainėje vis labiau bus laikomasi tokio požiūrio:
  1. ilgalaikė informacija plačiajai visuomenei palaipsniui bus teikiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis ir, priklausomai nuo skaitytojų, kitomis aktualiomis kalbomis;
  2. informacinių tekstų atveju gali būti naudojamasi mašininiu vertimu į oficialiąsias ES kalbas su sąlyga, kad naudotojas bus deramai apie tai informuojamas;
  3. trumpalaikė arba labai specializuota informacija, priklausomai nuo skaitytojų, paprastai bus pateikiama keliomis – ar net tik viena – kalbomis.
 • EIVT centrinės būstinės socialinių tinklų paskyrose daugiausia vartojama anglų kalba. Kiek įmanoma, įvairiname savo turinio kalbas, kad ES atstovybės, delegacijos ir kiti partneriai galėtų jį skleisti atsižvelgdami į skaitytojus.
 • EIVT delegacijos socialiniuose tinkluose vartoja atitinkamos šalies kalbas.
 • Prašymai pateikti informacijos, kuriuos tvarko „Europe Direct“ kontaktinis centras, gali būti pateikiami bet kuria oficialiąja ES kalba. EIVT atsakymą pateikia ta pačia kalba.
 • Prašymai susipažinti su dokumentais taip pat gali būti teikiami bet kuria oficialiąja ES kalba. Siekdama veiksmingumo ir atsakyti kuo greičiau, EIVT laikosi principo paklausti prašymo pateikėjo, ar būtų priimtinas atsakymas anglų arba prancūzų kalbomis. Jei į tai atsakoma neigiamai, atsakymas pateikiamas prašymo pateikėjo kalba.

Viešos konsultacijos, kurių tikslas – suteikti ES piliečiams galimybę dalyvauti formuojant ES politiką, yra rengiamos skelbiant internetinius klausimynus, į kuriuos gali atsakyti ES piliečiai, ir visuomet prieinamos bent anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, o dažnai – dauguma ES kalbų. Atsakymai gali būti pateikiami bet kuria oficialiąja ES kalba. Išorės tikslinėms grupėms skirtos EIVT konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais skelbiamos kalbomis, pasirenkamomis atsižvelgiant į konkretų atvejį.

Editorial Sections:

Author