Delegation of the European Union to Mozambique

Cum puteți participa la o propunere de ofertă lansată de SEAE

28/02/2017 - 08:33
Overview

Vă interesează una dintre propunerile de ofertă? Iată cum puteți participa la o propunere de ofertă lansată de SEAE.

Propuneri de oferte de valoare mică și medie

Dacă vă interesează una dintre propunerile de ofertă de valoare mică și medie, puteți să vă exprimați interesul transmițându-vă datele de contact:

  • denumirea comercială;
  • adresa poștală;
  • persoana de contact;
  • adresa de e-mail

la adresa de e-mail de contact precizată pentru fiecare propunere de ofertă. Vă rugăm să menționați în subiectul e-mailului titlul sau subiectul licitației care vă interesează.

De îndată ce se încheie termenul pentru înscriere (exprimare a interesului), veți fi adăugat pe lista operatorilor economici care vor primi invitația de participare la propunerea de ofertă împreună cu informații despre depunerea unei oferte.

Propuneri de oferte de valoare mare

Dacă vă interesează una dintre propunerile de ofertă de valoare mare, vă rugăm să urmăriți Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, unde se va publica anunțul de participare. Informațiile referitoare la modalitatea în care puteți depune o ofertă vor fi publicate într-un anunț de participare, în momentul lansării propunerii de ofertă. 

Vă prezentăm mai jos unele informații importante referitoare la categoriile de propuneri de oferte, în funcție de valoarea estimată a acestora. Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Delegațiile UE sunt obiectul dispozițiilor regulamentului financiar aplicabil bugetului general al UE, normelor sale de aplicare și directivelor UE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice.

Contractele pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări cu o valoare mai mare de 1 000 EUR sunt obiectul unei licitații. În funcție de valoarea estimată, contractele se împart în următoarele categorii:

  • contracte de valoare foarte mică: contracte de achiziții de lucrări, servicii și bunuri cu o valoare cuprinsă între 1 000 EUR și 15 000 EUR;
  • contracte de valoare mică: contracte de achiziții de lucrări, servicii și bunuri cu o valoare cuprinsă între 15 000 EUR și 60 000 EUR;
  • contracte de valoare medie: contracte de achiziții de lucrări, servicii și bunuri cu o valoare mai mare de 60 000 EUR și mai mică de 139 000 EUR pentru achiziții de servicii și bunuri sau mai mică de 5 350 000 EUR pentru achiziții de servicii;
  • contracte de valoare mare: contracte de achiziții de servicii și bunuri care pornesc de la 139 000 EUR și contracte de achiziții de lucrări care pornesc de la 5 350 000 EUR.

Licitațiile de valoare mică și medie fac obiectul unei publicări ex ante pe site-urile web ale SEAE sau ale delegațiilor UE, pe pagina dedicată licitațiilor. Doar ofertele depuse de operatorii economici invitați în mod direct să participe la licitație de către SEAE sau Delegația UE (acei operatori care au primit invitația de participare prin e-mail, poștă sau curier) vor fi evaluate.

Licitațiile de valoare mare trebuie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Informațiile referitoare la modalitatea în care puteți depune o ofertă vor fi publicate într-un anunț de participare, în momentul lansării licitației.

Secțiuni editoriale: