Delegation of the European Union to Mozambique

Slik søker dere på en EEAS-anbudsinnbydelse

28/02/2017 - 08:33
Overview

Interessert i et av anbudene? Se hvordan dere kan søke på en EEAS-anbudsinnbydelse.

Anbud med lav og mellomstor verdi

Hvis dere er interessert i et av anbudene med lav og mellomstor verdi, kan dere uttrykke deres interesse ved å sende følgende kontaktinformasjon:

  • firmanavn
  • postadresse
  • kontaktperson
  • e-postadresse

til e-postadressen som er angitt for hvert anbud. Vennligst skriv navnet eller tema for det aktuelle anbudet i e-postens emnefelt.

Når fristen for innskriving (uttrykkelse av interesse) er utløpt vil dere bli lagt til listen over leverandører som vil motta utlysningen med informasjon om hvordan man sender inn et anbud.

Anbud med høy verdi

Hvis dere er interessert i et av anbudene med høy verdi kan dere følge Den europeiske unions tidende hvor kontraktsmeldingen vil bli lagt ut. Informasjon om hvordan dere sender inn et anbud vil bli publisert i en kontraktsmelding når anbudet publiseres. 

Her finner du viktig informasjon om kontraktskategorier avhengig av den estimerte kontraktsverdien Den europeiske utenrikstjenesten (EEAS), herunder EU-delegasjonene, er underlagt bestemmelsene i finansreglementet som gjelder for det generelle budsjettet for EU, relevante søknadsregler og EU-direktivene som vedrører samordningen av prosedyrer for tildeling av offentlige kontrakter.

Kontrakter for kjøp av varer, tjenester og arbeider med verdi over EUR 1000 er underlagt krav om anbudsinnbydelse. Avhengig av den estimerte kontraktsverdien finnes følgende kontraktskategorier:

  • Kontrakter med svært lav verdi: arbeider, tjenester og rekvisita med verdi mellom EUR 1 000 og EUR 15 000;
  • Kontrakter med lav verdi: Arbeider, tjenester og forsyninger med verdi mellom EUR 15 000 og EUR 60 000;
  • Kontrakter med mellomstor verdi: Tjenester, forsyninger og arbeider med verdi over EUR 60 000 og under EUR 139 000 for tjenester og forsyninger, eller under EUR 5 350 000 for arbeider;
  • Kontrakter med høy verdi: Tjenester og forsyninger med verdi fra EUR 139 000 og arbeider med verdi fra EUR 5 350 000.

Anbudsinnbydelser med lav og mellomstor verdi er underlagt ex-ante offentliggjøring på EEAS eller EU-delegasjonenes nettsider under Tenders/Anbud. Vær oppmerksom på at det bare er anbud som mottas fra leverandørene som har fått en direkte invitasjon fra EEAS eller EU-delegasjonen (de som fikk anbudsinvitasjon per e-post, post eller med bud) som vil bli vurdert.

Anbudsinnbydelser med høy verdi må publiseres i Den europeiske unions tidende. Informasjon om hvordan dere sender inn et anbud vil bli publisert i en kontraktsmelding når anbudet publiseres.

Redaksjonens innhold: