Delegation of the European Union to Mozambique

כיצד להגיש הצעות למכרז של שירות פעילות החוץ של האיחוד האירופי (EEAS)?

28/02/2017 - 08:33
Overview

מעוניין באחד המכרזים? ראה כיצד להגיש הצעות למכרז של שירות החוץ של האיחוד האירופי (EEAS).

מכרזים בעלי שווי כספי נמוך ובינוני

אם אתה מעוניין באחד מהמכרזים בעלי שווי כספי נמוך או בינוני, תוכל לבטא את התעניינותך על ידי משלוח פרטי ההתקשרות שלך:

  • שם העסק,
  • כתובת למשלוח דואר,
  • שם איש קשר,
  • כתובת דוא"ל

יש לשלוח את הפרטים לכתובת ליצירת קשר המפורטת עבור כל מכרז. יש לרשום את הכותרת או הנושא של המכרז בו אתה מעוניין בשורת הנושא של הודעת הדוא"ל שלך.

לאחר סגירת מועד ההרשמה (מועד הבעת העניין), אתה תצורף לרשימת הגורמים הכלכליים אליהם נשלחת ההזמנה למכרזים, ויישלח לך מידע על האופן בו יש להגיש את המכרז.

מכרזים בעלי שווי כספי גבוה

אם אתה מעוניין באחד מהמכרזים בעלי השווי הכספי הגבוה, אנא עקוב אחר העלון הרשמי של האיחוד האירופי (Official Journal of the European Union) בו תפורסם הודעה לגבי יצירת קשר. מידע לגבי אופן הגשת המכרז יפורסם בהודעה חוזית כשהמכרז ייצא. 

החוץ של האיחוד האירופי (The European External Action Service) - EEAS, כולל המשלחות של האיחוד האירופי, כפופים להוראות של התקנות הפיננסיות החלות על התקציב הכללי של האיחוד האירופי, לכללים המסדירים את היישום שלהן, ולהנחיות האיחוד האירופי לגבי תיאום הליכים בכל הנוגע להענקת חוזים ציבוריים.

חוזים לרכישת סחורות, שירותים ועבודה ששוויים הכספי עולה על 1,000 יורו חייבים במכרז. בהתאם לערך הכספי המשוער של החוזה, החוזים מתחלקים לקטגוריות הבאות:

  • חוזים בעלי שווי כספי נמוך מאד: חוזים לעבודות, שירותים וציוד ששווים הכספי נע בין 1,000 יורו ו- 15,000 יורו;
  • חוזים בעלי שווי כספי נמוך: חוזים לעבודות, שירותים וציוד ששוויים הכספי נע בין  15,000 יורו ו- 60,000 יורו;
  • חוזים בעלי שווי כספי בינוני: חוזים לשירותים, ציוד ועבודה ששוויים הכספי נע בין 60,000 יורו ו- 139,000 יורו עבור שירותים וציוד, או נמוך מ- 5,350,000 יורו עבור עבודות;
  • חוזים בעלי שווי כספי גבוה: חוזים לשירותים וציוד ששוויים הכספי 139,000 יורו ומעלה וחוזי עבודות ששוויים הכספי 5,350,000 יורו ומעלה.

הזמנות למכרזים בעלי שווי כספי נמוך ובינוני מופיעות בפרסום ex-ante באתרי האינטרנט של EEAS או של משלחות ה- EU, בסעיף מכרזים (Tenders). אנא שים לב כי ייבדקו רק מכרזים שהתקבלו מגורמים כלכליים שהוזמנו באופן ישיר להגיש הצעה למכרז על ידי EEAS או משלחות ה- EU (מי שקיבל הזמנה להגיש הצעה באמצעות הדוא"ל, דואר קרקע או דואר שליחים).

הזמנות למכרזים בעלי שווי כספי גבוה צריכות להתפרסם בעלון הרשמי של האיחוד האירופי (The Official Journal of the European Union). מידע לגבי אופן הגשת המכרז יפורסם בהודעה חוזית במועד פרסום המכרז.

רובריקות: