Delegation of the European Union to Mozambique

How to apply for an EEAS call for tenders

28/02/2017 - 08:33
Overview

Interested in one of the tenders? See how to apply for an EEAS call for tenders.

Low and middle-value tenders

If you are interested in one of the low and middle-value tenders, you may express your interest by sending your contact details:

  • business name,
  • postal address,
  • contact person,
  • e-mail address

to the contact e-mail address specified for each tender. Please write the title or subject of the tender in which you are interested in the "subject" of your e-mail.

Once the deadline for inscription (expression of interest) is closed, you will be added to the list of economic operators to which the invitation to tender with information on how to submit a tender will be sent.

High-value tenders

If you are interested in one of the high-value tenders, please follow the Official Journal of the European Union where the contract notice will be published. Information on how to submit a tender will be published in a contract notice when the tender is launched. 

Ispod ćete pronaći važne informacije o kategorijama ugovora, u zavisnosti od procenjene vrednosti ugovora. Takođe ćete saznati više o tome kako možete učestvovati u pozivima za dostavljanje ponuda

Evropska služba za spoljne poslove (ESSP) i delegacije EU podležu odredbama finansijskih regulativa koje se tiču opšteg budžeta EU, pravila prijavljivanja i direktivama EU koje se tiču koordinacije postupaka za odabir ponuđača.

Ugovori za kupovinu robe, obavljanje usluga i radova iznad 1 000 evra podležu tenderskim pravilima. U zavisnosti od procenjene vrednosti, postoje sledeće kategorije ugovora:

  • Ugovori veoma niske vrednosti: ugovori za izvođenje radova, obavljanje usluga ili kupovinu materijala između 1 000 i 15 000 evra;
  • Ugovori niske vrednosti: ugovori za izvođenje radova, obavljanje usluga ili kupovinu materijala između 15 000 i 60 000 evra;
  • Ugovori srednje vrednosti: ugovori za obavljanje usluga, kupovinu materijala i izvođenje radova preko 60 000 evra i ispod 139 000 evra za obavljanje usluga i kupovinu materijala ili ispod 5 350 000 evra za izvođenje radova;
  • Ugovori visoke vrednosti: ugovori za obavljanje usluga i kupovinu materijala od 139 000 evra i ugovori za izvođenje radova od 5 350 000 evra.

Pozivi za tendere niske i srednje vrednosti podležu ex-ante objavljivanju na internet stranicama ESSP ili delegacija EU u delu Tenderi. Privredni subjekti koji bi hteli da učestvuju u konkretnom tenderu moraju poslati samo svoje kontakt podatke (naziv preduzeća, poštansku adresu, adresu elektronske pošte/email) naručiocu radova putem elektronske pošte/emaila pre isteka navedenog roka. ESSP ili delegacija EU će, nakon toga, na tender pozvati sve privredne subjekte koji su izrazili interesovanje da učestvuju u okviru datog vremenskog roka. Molimo imajte u vidu da će biti razmotreni samo oni privredni subjekti koji koje su ESSP ili delegacija EU direktno pozvali na tender (oni koji su dobili poziv na tender putem elektronske pošte, pošte ili kurirskom službom).

Pozivi za tendere visoke vrednosti moraju biti objavljeni u Službenom glasniku Evropske unije. Informacije o podnošenju tenderske dokumentacije će biti navedene u okviru tenderskog obaveštenja kada se pokrene tender. 

On this page you can find some

[node:8989:link]{Useful links and documents for tenderers and contractors as Link}

 

Urednički odeljci: