​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Osnovana prva omladinska organizacija „Mreža za mlade Crne Gore“

15/09/2020 - 18:17
News stories

Grupa od 35 nevladinih organizacija osnovala je omladinsku krovnu organizaciju „Mreža za mlade Crne Gore“, prvi savez takve vrste u Crnoj Gori, čiji je cilj da poboljša status mladih i pomogne im da se čuje i njihov glas. Mreža je osnovana u okviru programa „De facto razvoj: podrška rastu i liderstvu organizacija građanskog društva“, koji sprovodi Fond za aktivno građanstvo, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Nakon više od godinu, koliko su trajale pripreme za osnivanje ovog saveza, delegati su na jučerašnjoj osnivačkoj skupštini usvojili ključna dokumenta i izabrali članove upravljačkih struktura. Na današnjoj svečanosti, kojoj su prisustvovali partneri, predstavili su misiju, viziju, ciljeve i vrijednosti za koje će se Mreža zalagati.

Predsjednik Upravnog odbora Miloš Marković je kazao da je veoma ponosan na cijeli proces, kolegijalnost, entuzijazam i međusobno uvažavanje članica organizacija Mreže.

,,Vjerujem da će Mreža postati ključni akter u zalaganju za bolji položaj mladih u Crnoj Gori i glas mladih koji mora da se čuje'', rekao je Marković.

Šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa je putem video poruke mladima čestitala formiranje mreže i poželjela uspješan rad.

,,Uvjeravam vas da će uspostavljanje dijaloga sa mladima biti jedan od prioriteta Delegacije tokom mog mandata, zato što je veoma bitno da se mladi uključe u procese donošenja odluka, a samim tim i proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji'', kazala je ambasadorka Popa.

Direktorka Fonda za aktivno građanstvo Anica Maja Boljević je navela da je riječ o istorijskom događaju za mlade u Crnoj Gori.

,,Možda vi to još ne znate, ali moram da kažem da prisustvujemo istorijskom događaju, koliko god to neskromno zvučalo, a koji će u mnogome poboljšati položaj mladih i dati priliku za njihovu saradnju i povezivanje“, poručila je Boljević.

Jovana Majstorović, ispred Upravnog odbora Evropskog omladinskog foruma, koji predstavlja krovnu organizaciju mladih na nivou Evrope, čestitala je delegatima na zvaničnom osnivanju Mreže.

,,Crna Gora je jedina država Zapadnog Balkana u kojoj do sada nije formiran savez ovog tipa i raduje me što se to napokon dešava. Dolazim iz organizacije koja okuplja preko 100 krovnih organizacija mladih iz cijele Evrope i raduje me što će se tom društvo pridružiti i mreža iz Crne Gore.''

Misija Mreže za mlade Crne Gore (MMCG) je da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje aktere omladinske politike i jača kapacitete članica. Vizija MMCG je društvo u kojem su mladi aktivni i odgovorni u donošenju i sprovođenju odluka.

Ciljevi MMCG se odnose na: podsticanje i afirmaciju mladih kao aktivnih građana, motivisanih za proaktivno učešće u procesima donošenja odluka; omogućavanje uslova za uspostavljanje saradnje sa mladima u zemlji i inostranstvu; podizanje kvaliteta života mladih i stvaranje podsticajnog okruženja za rast, razvoj i aktivno učešće kroz javno zagovaranje i zastupanje interesa mladih;  podizanje nivoa informisanosti mladih u različitim društvenim sferama, kao i unapređenje jednakosti, pravičnog tretmana mladih, tolerancije i demokratske kulture kod mladih i među mladima;  uspostavljanje efikasanog normativnog i institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike; unapređenje sistemske brige o mladima za sve prioritetne oblasti za razvoj mladih; podsticanje i unapređenje sistemskih okvira za prepoznavanje volonterizma, kao kategorije od posebnog značaja i promocija volonterske kulture i doprinos razvoju globalnog obrazovanja i aktivnog građanstva.

Editorial Sections: