​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

„Tim Evropa“ globalni odgovor na COVID-19: Savjet EU pozdravlja mobilizaciju od skoro 36 milijardi eura

08/06/2020 - 18:35
News stories

„Tim Evropa“ pokrenut je u aprilu radi podrške zemljama partnerima EU u borbi protiv pandemije


Savjet Evropske unije odobrio je zaključke o paketu „Tim Evropa“ koji je dio globalnog odgovora EU na pandemiju COVID-19. U zaključcima Savjet izražava duboku zabrinutost zbog globalnog širenja pandemije COVID-19, koja i dalje uzima živote širom svijeta i ima dalekosežne socijalne i ekonomske posljedice. Savjet naglašava hitnost zaštite života i sredstava za život svih ljudi, ne ostavljajući nikoga iza sebe i potrevu da se prioritizuju napori u partnerskim zemljama kojima su najpotrebnije. U svijetlu toga, Savijet u potpunosti podržava pristup „Tima Evrope“ i pozdravlja najavu da je gotovo 36 milijardi eura sada mobilizovano i da će se koristiti za rešavanje razornih efekata krize COVID-19 u partnerskim zemljama i regionima. Zaključci Savijeta zahtijevaju potpunu i efikasnu primjenu paketa koji treba da dodijeli resurse partnerskim zemljama u saradnji s njima, i na osnovu zajedničke procjene potreba.

Savjet takođe naglašava potrebu da se ostvari veza između srednjoročnog i dugoročnog planiranja i odgovarajuća koordinacija sa svim akterima, uključujući UN, regionalne organizacije poput Afričke unije i druge međunarodne multilateralne organizacije i finansijske institucije.

Pozadina

 „Tim Evropa“ pokrenut je 8. aprila 2020. radi podrške zemljama partnerima EU u borbi protiv pandemije COVID-19 i njenih posljedica. Finansijska podrška koja je prvobitno bila obećana iznosila je oko 20 milijardi eura i kombinovala je sredstva EU, njenih država članica i finansijskih institucija, posebno Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Editorial Sections: