​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Crna Gora dobila novu opremu za zaštitu i spašavanje u slučaju poplava

18/11/2019 - 10:34
News stories

Oprema, vrijeda blizu 78 hiljada eura, nabavljena u okviru projekta koji finansira Evropska unija

Direktorat za vanredne situacije i opštinske službe iz Podgorice, Bara i Ulcinja dobili su novu opremu za zaštitu i spašavanje u slučaju poplava, u okviru projekta „Nepogode ne poznaju granice“, koji u Crnoj Gori sprovode FORS Montenegro i pomenuti direktorat. Oprema se sastoji od gumenih i aluminijumskih čamaca, motora za čamce, spasilačkih odijela, prsluka za spašavanje i ostale spasilačke opreme, i vrijedna je oko 78 hiljada eura. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave.

 

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžič je prilikom uručenja opreme istakao da ovaj prekogranični projekat najbolje odražava povezanost regiona kada su u pitanju elementarne i druge nepogode. 

 

„To međusobno povjerenje i razumijevanje koje zajednički gradimo je, zapravo, snažno vezivno tkivo koje nas povezuje humanošću i solidarnošću u teškim situacijama. Zato me i raduje činjenica da ovaj projekat ima regionalnu dimenziju i da ga realizujemo sa kolegama iz Republike Albanije, sa kojima smo više puta podijelili teškoće u odgovoru na mnoge hazarde, a naročito na poplave“, saopštio je ministar.

 

Oprema je dodijeljena uoči konferencije „Smanjenje rizika od katastrofa i značaj prekogranične i regionalne saradnje“, koja je organizovana u okviru istog projekta. Programska menadžerka za teritorijalnu saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Donata Von Sigsfeld istakla je da je prekogranična saradnja ljudi i institucija u ovom području od posebnog značaja, jer katastrofe ne poznaju administrativne granice.

 

“Ova akcija je primjer doprinosa Evropske unije izgradnji zajednica otpornih na katastrofe, jačanju prekogranične i međunarodne saradnje u ovoj oblasti. Intenzivno smo posvećeni sprečavanju prirodnih katastrofa, kao i katastrofa izazvanih uticajem čovjeka, i minimiziranju njihovih posljedica kroz efikasno upravljanje rizikom, smanjenje ranjivosti i podršku politikama u ovoj oblasti”, kazala je Von Sigsfeld na konferenciji.

 

Projekat „Nepogode ne poznaju granice“ počeo je u aprilu 2018. godine i ima za cilj da doprinese boljoj  spremnosti Crne Gore i Albanije za vanredne situacije. Projekat se u Crnoj Gori sprovodi u opštinama Podgorica, Bar i Ulcinj, a u Albaniji u regionu Skadra.

Editorial Sections: