​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Orav: Nedjelotvorne istrage ugrožavaju vladavinu prava

31/01/2019 - 00:00
News stories

 

Crna Gora pokazuje dobar nivo saradnje sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, ali je potrebno poboljšati primjenu njegovih standarda u svakodnevnoj praksi. To je poručio ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav na regionalnoj konferenciji „Obaveza izvršenja odluka Evropskog suda za ljudska prava“, koja je organizovana u okviru programa “Horizontal Facility” za Zapadni Balkan i Tursku, koji finansiraju EU i Savjet Evrope, a sprovodi Savjet Evrope.

„Vlada nastavlja da postiže rješenja u predmetima koji se odnose na dužinu postupka i neizvršavanje domaćih presuda. Sveukupna svijest institucija i pravosuđa o pravima koje štiti Evropska konvencija o ljudskim pravima je povećana. Ipak, potrebno je poboljšati primjenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u svakodnevnoj praksi. Nedjelotvorne istrage ne samo da slabe efikasnost i nezavisnost sistema vladavine prava, već ugrožavaju i živote ljudi“, poručio je Orav.

Domaći zvaničnici ponosni su na rezultate Crne Gore u ovoj oblasti. Ministar pravde Zoran Pažin ocijenio je da Crna Gora prednjači među evropskim državama u izvršavanju presuda Evropskog suda za ljudska prava.

„Crna Gora kao takva može da posluži kao primjer drugim članicama Savjeta Evrope. Sa takvim odgovornim pristupom treba nastaviti, ali potrebno je da budemo svjesni – najvažnije je razvijanje nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava i slobooda“, zaključio je Pažin.

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić podsjetila je da je postupak izvršenja presuda Suda u Strazburu pod nadzorom Komiteta ministara Savjeta Evrope, koji osim diplomatskih pritisaka, nema druge efikasne mjere da državu članicu obaveže da sprovede presude Suda.

„Zato se demokratska zrelost svake države ogleda u spremnosti vlasti da izvrši svoje obaveze preuzete Konvencijom, i pored svih otežavajućih okolnosti. Dosadašnje iskustvo Crne Gore u toj oblasti je više nego pozitivno i zato imamo razloga da budemo ponosni“, zaključila je Pavličić.

Prema broju predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava u odnosu na broj stanovnika, Crna Gora se i ove godine nalazi među prvih pet zemalja. Prema podacima Savjeta Evrope, i ove godine građani Crne Gore najviše su se žalili na kršenje prava na suđenje u razumnom roku, što je slučaj i sa predstavkama iz većine zemalja Evrope. 

Editorial Sections: