​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Prvi sporazum o zapošljavanju i socijalnim inovacijama u Crnoj Gori

12/06/2017 - 14:37
News stories

Evropski investicioni fond (EIF) i Crnogorska komercijalna banka AD (CKB) su potpisali prvi sporazum u Crnoj Gori u okviru Programa EU za zapošljavanje i socijalne inovacije(EaSI).

Evropski investicioni fond (EIF) i Crnogorska komercijalna banka AD (CKB) su potpisali prvi sporazum u Crnoj Gori u okviru Programa EU za zapošljavanje i socijalne inovacije(EaSI).

EaSI Sporazum o garanciji sa CKB-om omogućiće da do 700 mikro-klijenata u Crnoj Gori iskoristi povoljnosti finansiranja iz fonda vrijednog pet miliona eura u narednih pet godina.Zahvaljujući zajedničkoj garanciji EIF-a i Evropske komisije, CKB će biti u mogućnosti da dopre do mikro-klijenata širom zemlje, uključujući i one u ruralnim i udaljenim oblastima.

Komentarišući sporazum, Marianne Thyssen, Komesarka EU za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, je izjavila: “Zahvaljujući EaSI garanciji, CKB će biti u mogućnosti da odobrava kredite po smanjenim kamatnim stopama za 700 mikro preduzetnika koji nemaju mogućnost dobijanja sredstava od strane komercijalnih banaka.Evropska komisija je potpuno posvećena inkluzivnom preduzetništvu u borbi protiv socijalne i finansijske ekskluzije. Zato pozdravljam današnji sporazum sa CKB-om koji je prvi ovog tipa u Crnoj Gori u okviru EaSI programa.”

 

Glavni izvršni direktor EIF-a, Pier Luigi Gilibert, je rekao “Dajući priliku finansijski isključenim mikro-klijentima da dobiju pristup dodatnim finansijskim rješenjima, sporazum EIF-a sa CKB-om podržava mikro-kreditno tržište u Crnoj Gori. EIF je potpuno posvećen rastu i stvaranju radnih mjesta u evropskim ekonomijama i veliko mi je zadavoljstvo što je EIF u mogućnosti da podrži Crnu Goru kroz ovaj novi sporazum o mikro-finansiranju.”

Pal Kovacs, glavni izvršni direktor CKB-a, je izjavio:EaSI sporazum je rezultat prepoznate potrebe da se podrže mikro-klijenti koji do sada nisu bili u mogućnosti da dalje razvijaju svoj biznis zbog otežanog pristupa finansijskim sredstvima. Proizvod koji je namijenjen mikro-klijentima će imati formu overdraft kredita do 10.000 eura, uz mjenice kao sredstva obezbjeđenja. Ovaj sporazum će tim klijentima omogućiti da sarađuju sa našom Bankom koja prepoznaje njihove potrebe, spremna je da ih savjetuje i podrži njihove poslovne cikluse.Posvećenost CKB-a zajednici i razvoju mikro-biznisa je još jednom potvrđena potpisivanjem ovog sporazuma i nastavljanjem uspješne i dugoročne saradnje sa EIF-om.

Ovaj novi sporazum daje mogućnost CKB-u da ponudi novi mikro-kreditni proizvod u formi overdraft kredita koji će omogućiti mikro-klijentima u nepovoljnom položaju da dobiju dodatna sredstva. Mikro-klijenti neće morati da obezbjeđuju kolateral i imaće povoljnosti u pogledu nižih provizija i kamatnih stopa. Mikro-preduzeća koja žele da koriste overdraft kredit iz EaSI programa mogu direktno kontaktirati CKB.

O EaSI programu

Program Evropske komisije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) usmjeren je na ostvarivanje cilja EU vezano za visok nivo zaposlenosti, adekvatnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne ekskluzije i siromaštva i poboljšanje uslova rada.

Garantna šema EaSI kojom upravlja Evropski investicioni fond pokrenuta je u junu 2015. godine i finansirana je od strane Evropske komisije. Ona pruža podršku finansijskim posrednicima koji nude mikro-kredite preduzetnicima ili finansiraju socijalna preduzeća koja se inače ne bi kvalifikovala za dobijanje sredstava zbog faktora rizika. Cilj je da se poveća pristup ugroženih grupa i mikro preduzeća finansijskim sredstvima kako bi pokrenuli ili razvili svoj biznis kroz kredite u iznosu do 25.000 eura. Osim toga, po prvi put, Evropska komisija pomaže socijalnim preduzećima kroz investicije u iznosu do 500.000 eura.

Nedavno je Evropska komisija uvela EaSI inicijativu za investiranje u izgradnju kapaciteta kako bi se ojačali kapaciteti odabranih finansijskih posrednika u oblasti mikro-finansiranja i finansiranja socijalnih preduzeća. Uglavnom kroz vlasnička ulaganja (kao što su finansiranje inicijalnog kapitala, rizičnog kapitala), EIF će podržati razvoj tih finansijskih posrednika, na primjer otvaranjem nove poslovnice, ulaganjem u ljudske resurse, razvojem novog informatičkog alata ili finansiranjem određenih troškova. Ta ulaganja će pomoći da se povećaju ponuda i mogućnosti za mikro-klijente i socijalna preduzeća.

Nadalje, Evropska komisija jača i socijalnu dimenziju Evropskog fonda za strateška ulaganja (EFSI) i u pogledu mikrofinansiranja i socijalnog preduzetništva. Sve u svemu, očekuje se da će se ukupan iznos podrške za ove oblasti povećati (sa 193 miliona eura u okviru programa EaSI) na oko 1 milijardu eura, mobilišući oko 3 milijarde eura za dodatne investicije.

O EIF

Evropski investicioni fond (EIF) je dio Evropske investicione bankarske grupe. Njegova glavna misija je da podrži mikro, mala i srednja preduzeća (MSP) u Evropi, pomažući im da dobiju pristup sredstvima. EIF stvara i razvija preduzetnički kapital i kapital za rast, garancije i instrumente mikro-finansiranja koji su posebno namijenjeni ovom tržišnom segmentu. U toj ulozi, EIF podržava ciljeva EU-a vezane za inovacije, istraživanje i razvoj, preduzetništvo, rast i zapošljavanje.

Dodatne informacije o mikro-finansiranju EU i podršci socijalnog preduzetništva se mogu naći u okviru:

 

EaSI program

EU podrška socijalnom preduzetništvu

O CKB-u

Crnogorska komercijalna banka (CKB) je članica OTP grupe koja je prisutna - osim Crne Gore – u još osam zemalja jugoistočne Europe, i koja servisira oko 13 miliona klijenata u oko 1.400 filijala i sa 4.000 bankomata. Davanje podrške malim i srednjim preduzećima kroz pružanje kvalitetnih bankarskih usluga i kreiranje specijalizovanih proizvoda je jedan od ključnih strateških prioriteta OTP grupe koji CKB sprovodi u Crnoj Gori.

Languages:
Editorial Sections: