​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Nevladinim organizacijama dodijeljeni grantovi za promociju reforme Sistema procjene invaliditeta

12/10/2021 - 17:49
News stories

U okviru projekta Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta – Prepoznaj moje mogućnOStI, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), nevladine organizacije će kroz pet različitih projekata u narednim mjesecima raditi na promociji reforme, kao i prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom (OSI).

Kroz niz projektnih aktivnosti, javnost će biti informisana o pitanjima sa kojima se osobe sa invaliditetom i njihove porodice svakodnevno suočavaju, kao i o reformi ovog sistema koji promoviše  inkluziju i kreira pravedniji sistem.

U prvom pozivu za grantove vrijednom 50.000 eura, u kompetitivnom procesu, sredstva za implementaciju pet projekata dobili su: Inicijativa mladih s invaliditetom Boke, Centar za građansko obrazovanje i Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju iz Podgorice, Savez slijepih Crne Gore, NVO Ekvivalent i Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić.

Ove nevladine organizacije će kroz brojne aktivnosti, korišćenjem različitih komunikacionih tehnika i alata, uticati na podizanje svijesti i edukaciju opšte javnosti, ali i različitih ciljnih grupa – osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, nevladinih organizacija koje zastupaju OSI, predstavnika nadležnih državnih i lokalnih institucija te predstavnika medija.

Projekat “Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta“ finansira EU, a sprovodi UNDP, u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama. Projektom će biti uspostavljeno jedinstveno tijelo za procjenu invaliditeta i razvijena nova metodologija zasnovana na modelu ljudskih prava koja će zamijeniti prevaziđeni dominantno medicinski model procjene invaliditeta u Crnoj Gori. Na ovaj način osobe sa invaliditetom svoja prava ostvarivaće na pravedniji i jednostavniji način.

Editorial Sections:

Author